AKIT
English Eesti

English access type

Eesti pääsu liik

konkreetse seadme, programmi või faili kasutamiseks antava juurdepääsu iseloom, st lubatavad operatsioonid (näiteks lugemine, kirjutus, käitus, loomine, muutmine, täiendamine)