AKIT
English Eesti

English conformity assessment system

Eesti vastavushindamise süsteem

ISO/IEC 17000: vastavushindamise sooritamise reeglid, protseduurid ja haldus; süsteemi võidakse käigus hoida rahvusvahelisel, regionaalsel, siseriiklikul või kohalikul tasemel