AKIT
English Eesti

English access to a system or scheme

Eesti juurdepääs süsteemile või skeemile

ISO/IEC 17000: taotleja võimalus saada vastavushindamist selle süsteemi või skeemi reeglitega