AKIT
English Eesti

English adversary (1)

Eesti vastane

isik, rühm, organisatsioon või riik, kes sooritab või kavatseb sooritada kahjustavaid toiminguid