AKIT
English Eesti

English AIN (1)

Eesti AIN (1)

( < agency internet, "agentuuri võrgustik")

CIA arvutivõrk turvamääranguta teabe vahetuseks, sealhulgas Intellipedia kasutamiseks