AKIT
English Eesti

English ADN (1)

Eesti ADN (1)

( < agency data network, "agentuuri andmevõrk") CIA arvutivõrk täiesti salajase ja/või tundliku lahterteabe vahetuseks