AKIT
English Eesti

English aperture data

Eesti avaandmed (1)

optilist ava kirjeldavad andmed