AKIT
English Eesti

English authorised processor

Eesti volitatud töötleja

(Eesti isikuandmete kaitse seaduse järgi:) füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja tellimisel