AKIT
English Eesti

English encryption algorthm

Eesti krüpteerimisalgoritm

šiffer või selle komponent

ISO/IEC 18033: avateksti krüptogrammiks muundav protsess