AKIT
English Eesti

English accountable

Eesti vastutaja, põhjustaja; süüdlane

olem, mis tekitas mingi olukorra või sündmuse