AKIT
English Eesti

English adoption (1)

Eesti omaksvõtt; kasutuselevõtt (1); ülevõtt

(näiteks meetodi, standardi vms puhul)