AKIT
English Eesti

English actuator

Eesti täitur (1)

sisendsignaali füüsiliseks juhttoimeks muundav seade kaugjuhtimis- või automaatikasüsteemis