AKIT
English Eesti

English conformity assessment

Eesti vastavushindamine; vastavuse hindamine

ISO/IEC 17000, ISO/IEC Guide 98-4: saaduse, protsessi, süsteemi, isiku või organi kohta spetsifitseeritud nõuete täidetuse tõendamine; hõlmab testimist, ülevaatust ja sertifitseerimist ning vastavushindamise organite akrediteerimist; vastavuse hindamise objektiks võib olla igasugune materjal, saadus (sealhulgas teenus), paigaldis, protsess, süsteem, isik või organ