AKIT
English Eesti

ADN (1)

ADN (1)

( < agency data network, "agentuuri andmevõrk")

CIA arvutivõrk täiesti salajase ja/või tundliku lahterteabe vahetuseks