AKIT
English Eesti

Leitud märksõnades (25)

Title
massive open online course
online (1)
online (2)
online (3)
online attack
online backup
online banking
online community
online distribution
online editor (1)
online editor (2)
online fraud
online gaming cheat
online guessing attack
online identity
online messaging
online mode
online service
online shopping
online store
online television
online' [0]
online' [0] online'[0]
online'A=0
online-offline signature

Leitud artiklites (439)

Title
AES
AH
ARP-pete
ASIR (1)
Apache
Bitcoin
Bluetooth
Certificate Transparency, CT
DHCP
FIDO
FIDO Alliance; FIDO Liit
Facebook
Hibernate ORM, Hibernate
I2P-võrk
IP-muutaadress, dünaamiline IP-aadress
ISMS toimivus
LEO
LLDP-MED
Lebesgue'i välismõõt
Markovi peitmudel
Mir Telematiki Ltd
NetFlow
Netcat, NetCat
OCSP
OGC (2)
OSCP (1)
OTA (1)
PPP
PPTP
PRADO (1)
PRISM
RTF
SDP-mudel
SilkRoad (1)
Smart-ID
TCP-jäljeuuring
TCP/IP-mudel
TLS-sertifikaadi olekupäringu laiend
UKUSA
Web 2.0
YouTube
aditiivne rühm
aegrida
agregaator
ahelkiri
ahistamine (1)
ajaline keerukus
alamvõrgustus
algataja (1); alustaja; tekitaja (2); rajaja
andmebaas
andmesilo
andmesäilitus
arvjuhtimine
arvusüsteem
auditiinstrument
autentimine
autentimisprotokoll
avatud rahvakursus, MOOC-kursus
baidijärg
bioarvutitehnika, bioraalindus
biomeetriasüsteem
biomeetriline mudel
bloger
blogi, veebipäevik
blokeerima (1)
blokk (2)
brauseripetis; brauseripete
brauserituvastus
buutsektsioon
de-; des-
demilitaartsoon, perimeetervõrk
desaboneerima; teenusest loobuma; tellimusest loobuma
digijälg
digijäljeohje
digiomakohus; digilintšimine
digitaalallkiri (1)
digitaalfirma, digifirma
digitaaljuurdlus (ISO/IEC)
digitaalkriminalistika
digitaalne abonendiliin
digitaalsertifikaat, digisert
distributiivsus
e-community
e-identiteedihaldus; e-identiteetide haldus
e-pangandus
e-store
e-tegevus
e-õpik
ebaseaduslik sisu
elektronluure (1)
elektronsõda
elektroonikadetail
esemelink; esemelinkimine
faililevi; failivahetus
failivorming
firmaesindusvolitus
fleimer
funktsionaalkomponent
füüsiline isik
füüsiline privaatsus
graafiteooria
grafeem
hooldatavus
hulga võimsus
hulgasõna; kvantor (2)
hullvara
huuletuvastus, heiloskoopia
häkeratso
hübriid-krüptosüsteem
hüppeserver
hüüdnimi
ihuarvuti
infosisu
infotehnoloogia, IT
infoturbe käigushoid
infoturvaintsidentide haldus, intsidendihaldus (2)
infoturvapoliitika
infoturvasündmus, turvasündmus (2)
isoleeritud punkt, erakpunkt
juhtkondlik läbivaatus
juhuvõrk
jututuba; jutukas
jälgimistõrje
järeltoimingud
kaablikest
kaalutud keskmine
kahendfail
kahjulik sisu
kahjuritõrje (2)
kahjurreklaam
kanvaajälg
kanvaatuvastus
kasutajajuhend; kasutaja juhend
kasutajasisu
kaugkaubandus; kaugostlus
kaugredaktor
kavandamine; kavand
kehastus teenusena, pilveltkehastus
keskkonnaturve
kihi 4 kommutaator
kihtsüsteem
kiipkaart
kiipvõrk
kiirmeiler
kildnett
kinnisründeoht
klõpsutegur
kohaldusmäärang
kokkuvõte (2); referaat; resümee (2)
kombinatoorika
kommunaalettevõte
kontseptuaalne andmemudel
krüptoanalüüsrünne
krüptorahakaeve
käidutehnoloogia
käitumispõhine sihistus; käitumispõhine turundus
kõnekaaperdus
kõrvalkanalrünne, külgkanalrünne
küberkaitse (1)
kübersõda; kübervõitlus; kübersõdimine
lahtine kera
lapsepeibutus
ligitikkumine; sägatsemine (2)
lihtdokument, tavaline dokument
liitumis- ja soetamistehingud; liitmis- ja soetamistehingud
lineaarkongruentsmeetod
linkandmete meetod
linnalegend
loogikatehe; loogikaoperatsioon
loogilise pääsu meetmed
lähtemarsruutimine
lõppseadmenõrkus
lõppseadmeturve
maine (1)
mainerünne
maineteenused
maksumüür
margikaaperdus
margipila
marsruuter, ruuter
masinaside
masinloetav
mehitamata õhusõiduk, droon (1)
meiliteesklus
mittekodanikule väljaantud reisidokument
mobiiltöökoht
modemikäsk
mudelite teooria
multibiomeetriline
mähisklass
mõjuskeem
nelikautentimine
netikaubandus; netipoodlus
netikett
netiohutus
netirobot
noodapüük, farming
normatiivne viide, normviide, alusnorm
normpatent
nõustumise eelistus
ohjur
ohusündmus
ohutustehniline süsteem
otsuseinformaatika
paarispermutatsioon
paaritu permutatsioon
parooligeneraator
parvintellekt, parvmõistus; parvtehnika; parvtehniline
personaalvõrk
petukuju; petunimi
petuskeem
pildiandur
pilditöötlus
pilvtöötlus, pilvtehnoloogia
pilvvarundus
pimeveeb
pindlinkimine
plaanur (1)
poolsidus talletus
pordiskanner
portlet
pretensiooni ja vastusega protseduur
printeristeganograafia
privaatsus Internetis; netiprivaatsus
privaatsusprobleem
pääsu reguleerimine
põhimälu
pööramatu; ühesuunaline
püstitöötaja
radiaaltopoloogia
rahvusvaheline helisalvestisekood, ISRC
rakendusnihe; funktsiooninihe
rakendusteenuse tarnija, rakendusteenustaja
rakendusteenused
reklaamikelmus
reklaamvara
ressursside ühendamine
riski kaalutlemine
riski kirjeldus
roheline häkker
räsi
saalisuhtlus; saaliside; erasuhtlus
saateluba; nõustumine; liitumine
seadmetuvastus
sidus tehingutöötlus, OLTP
sidusanalüüs, OLAP
sidusrežiim, onlainrežiim
sidusrünne
sihtrünne
silinderkoordinaadistik
silmusvõrk
siseside
sisevõrk, intranet
sisuvargus
skimming
sotsiaallinkimine
sotsiaalmeedium
sotsiaalplugin
spionaaž
spuulimine
superpositsiooniprintsiip
suurem kaitsetus
sägatsemine (1)
sõnastikrünne
sõne
sürjektiivne funktsioon
süsteemitarkvara, baastarkvara (1)
süstreklaam
taasesitusrünne
tagasiühilduvus
tahkis-aku
talguhange
tarkvarapõhine talletus; tarkvarapõhine salvesti
tarkvaratehnika
teabemaakler
teabepoliitika
teadmusbaas
teatetahvel
teenusetõkestusrünne; ummistusrünne
teesklusrünne
tehiseanalüüs
tehnosuhtlus
teise astme prügikast, prügihoidekast
telefonipangandus
tellimus (1)
tihe hulk
tihendusfunktsiooni kollisioonrünne, pseudokollisioonrünne
toimetama
tootetutvustus; tutvustus
traadita kohtvõrk; raadiokohtvõrk
troll
trollimine
tugev parool
tulemüür (1)
tundlik atribuut
tunnelirežiim
turg
turvaline multiasurlus
turvaspetsialist
turvateenus
tähtvõrk, radiaalvõrk
täisoriginaal
tõkiskontroll
tõlkija
tööstuse esemevõrk, masinavõrk
tühjaks valama; välja valama
unaartehe
unustusõigus
usalduskarkass
usaldusvöönd
valimiskelmus
vallas-, autonoomne (3); autonoom-
vallasrünne
vargusmüük netis
veebianalüüs
veebibrauser
veebirakendus
veebirakenduse rünne
veebisorimine
vektorruumi baas
vektorruumi dimensioon
virtuaalkogukond, e-kogukond
virtuaalmaailm
virtuaalne identiteet, IID; netinimi
virtuaalne; virtuaal-
virtual community
visioonika
voolutarbe analüüs
välja registreerima; välja registreeruma; lahkumisest teatama
väljaspool territooriumi; territooriumiväline
välkmälu
võltsimine; võltsing (2)
võltsteave, desinformatsioon
võltsuudised, petteuudised, libauudised
võrgu pildistus
võrgujaht; wifi-jaht
võrgukelmus
võrgukriminalistika
võrgulend; wifi-lend
võrgupõhine levitus; võrgupõhine turustus
võrgusolev; võrgus
võrgustatud teenus
võrgutoimetaja; veebitoimetaja
üldsuskvantor
üle võtma; ära panema
Clipper
DES (1)
GSM
Markovi ahel
TCP olekukurnamisrünne
Wiegandi efekt
X.400
analoogkuju
andmekaotus; andmekadu
arvuti arhitektuur
arvutikeskus
arvutikuritegu; arvutikuritegevus
arvutivõrk
crontab
digipildindus
digitaalidentiteet
domeenivaheldus
ekspertsüsteem
elektromagnetiline ühilduvus
elueaanalüüs
evalveerimine
fassettliigitus
formaalne meetod
funktsiooni graafik
hajus konfiguratsioon
hindamisskeem
hulk
identiteedi paljastamine
juhtimiseesmärk; meetmete eesmärk
juhuslik protsess, stohhastiline protsess
jutuside; tšätt
kahaspääs
kasutaja käitumise analüütika
keskmerühma meetod
kirjeldav statistika, deskriptiivne statistika
kliendiprivaatsus
kollisioonikindlus
krüptoalgoritm
kudu
kukkur
lihtplokk
lokaator
luurepõhine õiguskaitse
lühidiferentsiaalne krüptoanalüüs
metroloogia
mikroskoopia
mitmemõõtmeline andmebaas
mänguteooria
mõõtmine
naasmisprogrammeerimine
netimeem
nimeviidakirje, PTR
paduvoog
pealetükkiv; sissetungiv; parasiitlik; intrusiivne
piraatlus
piraattarkvara
poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
produtsent
päritolu, algupära; omanduslugu
pöördjärjestusega; pöördjärg-
rahvusvaheline morsekood
regressioonanalüüs
riski kriteeriumid
röntgenlaser
saadud kogemus; kogemusekäsitlus
sagedussignatuur
sertifikaadivaba krüptograafia, sertifikaaditu krüptograafia
sideturve
sidus mõistatamisrünne
sidus; sidus-; onlain; onlain-
spämmirobot
suhtluskunst; suhtlusrünne
superkook
süsteemitehnika
tarbimine; -tarve; tarbimismaht; kasutusmaht (1)
tavajärjestusega; tavajärg-
trassant
tõenäosus
tõenäosusloogika
usutavus (1), tõepärasus; usaldusväärsus (2)
valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
vandenõuteooria
veebiseminar, vebinar
video ühistamine
vihakõne; vihaväljendus
väikerakk
välisvõrk
võrdvõrkrünne
võrgu haldus; võrguhaldus
võrkutungi tuvastuse süsteem
äritegevuse katkestus, ärikatkestus
äriviisa
ühikmaatriks
üldisrünne