AKIT
English Eesti

Leitud märksõnades (22)

Title
massive open online course
online (1)
online (2)
online (3)
online attack
online backup
online banking
online community
online distribution
online editor (1)
online editor (2)
online fraud
online gaming cheat
online guessing attack
online identity
online messaging
online mode
online service
online shopping
online store
online television
online-offline signature

Leitud artiklites (385)

Title
AES
AH
ARP-pete
Beast
Bitcoin
Certificate Transparency, CT
DHCP
FIDO
FIDO Alliance; FIDO Liit
Facebook
Hibernate ORM, Hibernate
I2P-võrk
IP-muutaadress, dünaamiline IP-aadress
ISMS toimivus
LEO
LLDP-MED
Lebesgue'i välismõõt
Markovi peitmudel
Mir Telematiki Ltd
NetFlow
Netcat, NetCat
OCSP
OGC (2)
OSCP (1)
OTA (1)
PPP
PPTP
PRADO (1)
PRISM
RTF
SDP-mudel
SVR
SWIFTNet
Shodan
TCP-jäljeuuring
TCP/IP-mudel
Tor Browser
TrickBot
UKUSA
YouTube
Z-Wave
ahelkiri
ahistamine (1)
alamvõrgustus
algataja (1); alustaja; tekitaja (2); rajaja
allalaadimine
andmebaas
andmesilo
andmesäilitus
ankur
arvjuhtimine
arvusüsteem
auditiinstrument
autentimine
autentimisprotokoll
avatud rahvakursus, MOOC-kursus
baidijärg
bioarvutitehnika, bioraalindus
biomeetriasüsteem
brauseripetis; brauseripete
brauserituvastus
buutsektsioon
de-; des-
demilitaartsoon, perimeetervõrk
digijälg
digijäljeohje
digiomakohus; digilintšimine
digitaalallkiri (1)
digitaalfirma, digifirma
digitaaljuurdlus (ISO/IEC)
digitaalkriminalistika
digitaalne abonendiliin
digitaalsertifikaat, digisert
distributiivsus
e-community
e-identiteedihaldus; e-identiteetide haldus
e-pangandus
e-store
e-tegevus
e-õpik
ebaseaduslik sisu
eelkontroll
elektronluure (1)
elektronsõda
elektroonikadetail
esemelink; esemelinkimine
faililevi; failivahetus
failivorming
firmaesindusvolitus
fleimer
funktsionaalkomponent
füüsiline isik
füüsiline privaatsus
graafiteooria
grafeem
hooldatavus
hulga võimsus
hulgasõna; kvantor (2)
hullvara
huuletuvastus, heiloskoopia
häkeratso
hübriid-krüptosüsteem
hüppeserver
hüüdnimi
ihuarvuti
infosisu
infotehnoloogia, IT
infoturbe käigushoid
infoturvaintsidentide haldus, intsidendihaldus (2)
infoturvapoliitika
infoturvasündmus, turvasündmus (2)
intellektitehnika
isoleeritud punkt, erakpunkt
juhtkondlik läbivaatus
juhuvõrk
jututuba; jutukas
jälgimistõrje
järeltoimingud
kahendfail
kahjulik sisu
kahjuritõrje (2)
kahjurreklaam
kanvaajälg
kasutajajuhend; kasutaja juhend
kaugredaktor
kavandamine; kavand
kehastus teenusena, pilveltkehastus
keskkonnaturve
kihi 4 kommutaator
kihtsüsteem
kiipvõrk
kiirmeiler
kinnisründeoht
kohaldusmäärang
kombinatoorika
kommunaalettevõte
kontseptuaalne andmemudel
krüptoanalüüsrünne
krüptorahakaeve
käidutehnoloogia
kõnekaaperdus
kõrvalkanalrünne, külgkanalrünne
küberkaitse (1)
kübersõda; kübervõitlus; kübersõdimine
lahtine kera
lapsepeibutus
lihtdokument, tavaline dokument
liigitamine; liigitus (2)
liitumis- ja soetamistehingud; liitmis- ja soetamistehingud
linkandmete meetod
loogikatehe; loogikaoperatsioon
loogilise pääsu meetmed
lähtemarsruutimine
lõppseadmenõrkus
lõppseadmeturve
mahtküünaldiagramm
maine (1)
mainerünne
maineteenused
maksumüür
margipila
marsruuter, ruuter
masinaside
masinloetav
mehitamata õhusõiduk, droon (1)
meiliteesklus
mobiiltöökoht
mudelite teooria
multibiomeetriline
must auk
mähisklass
mõjuskeem
nelikautentimine
netikaubandus; netipoodlus
netikett
netiohutus
netirobot
noodapüük, farming
normatiivne viide, normviide, alusnorm
nõustumise eelistus
ohjur
ohusündmus
ohutustehniline süsteem
otsuseinformaatika
paarispermutatsioon
paaritu permutatsioon
parooligeneraator
personaalvõrk
petukuju; petunimi
petuskeem
pildiandur
pilditöötlus
pilvtöötlus, pilvtehnoloogia
pilvvarundus
plaanur (1)
plagieerimine; plagiaat
poolsidus talletus
pordiskanner
portlet
printeristeganograafia
privaatsus Internetis; netiprivaatsus
privaatsusprobleem
pääsu reguleerimine
pääsumaatriks
põhimälu
pööramatu; ühesuunaline
püstitöötaja
radiaaltopoloogia
rahvusvaheline helisalvestisekood, ISRC
rakendusnihe; funktsiooninihe
reklaamikelmus (1)
ressursside ühendamine
riski kaalutlemine
riski kirjeldus
roheline häkker
räsi
saateluba; nõustumine; liitumine
salatoiming; salasekkumine
seadmetuvastus
seansisüst
sidus tehingutöötlus, OLTP
sidusanalüüs, OLAP
sidusrežiim, onlainrežiim
sidusrünne
silinderkoordinaadistik
silmusvõrk
siseside
sisevõrk, intranet
sisuvargus
skimming
sotsiaalmeedium
spionaaž
strateegiline harjutus
suurem kaitsetus
sägatsemine (1)
sõnastikrünne
sürjektiivne funktsioon
süstreklaam
taasesitusrünne
tabeliprogramm
tarkvaratehnika
taskuhääling
teabe hindamine
teabemaakler
teabepoliitika
teadmusbaas
teatetahvel
tehniline kirjaoskus
teise astme prügikast, prügihoidekast
tekstiprotsesor
telefonipangandus
tellimus (1)
tihe hulk
tihendusfunktsiooni kollisioonrünne, pseudokollisioonrünne
toimetama
tootetutvustus; tutvustus
troll
tugev parool
tulemüür (1)
tundlik atribuut
tunnelirežiim
turg
turvaline multiasurlus
turvaspetsialist
turvateenus
täisoriginaal
tõkiskontroll
tööstuse esemevõrk, masinavõrk
tühjaks valama; välja valama
unustusõigus
usaldusvöönd
vaalapüük
valimiskelmus
vallas-, autonoomne (3); autonoom-
vallasrünne
vargusmüük netis
veebirakenduse rünne
vektorruumi baas
vektorruumi dimensioon
virtuaalkogukond, e-kogukond
virtuaalne identiteet, IID; netinimi
virtual community
visioonika
voolutarbe analüüs
väljaspool territooriumi; territooriumiväline
võltsteave, desinformatsioon
võltsuudised, petteuudised, libauudised
võrgu pildistus
võrgujaht; wifi-jaht
võrgukelmus
võrgukriminalistika
võrgupõhine levitus; võrgupõhine turustus
võrgusolev; võrgus
võrgustatud teenus
võrgutoimetaja; veebitoimetaja
üle võtma; ära panema
Clipper
DES (1)
GSM
Markovi ahel
SMS-kalastus
TCP olekukurnamisrünne
X.400
andmekaotus; andmekadu
arvuti arhitektuur
arvutikeskus
arvutikuritegu; arvutikuritegevus
arvutivõrk
crontab
digipildindus
digitaalidentiteet
domeenivaheldus
ekspertsüsteem
elektromagnetiline ühilduvus
elueaanalüüs
evalveerimine
fassettliigitus
formaalne meetod
funktsiooni graafik
hajus konfiguratsioon
hindamisskeem
hulk
identiteedi paljastamine
juhtimiseesmärk; meetmete eesmärk
juhuslik protsess, stohhastiline protsess
jutuside; tšätt
kahaspääs
keskmerühma meetod
kirjeldav statistika, deskriptiivne statistika
kliendiprivaatsus
kollisioonikindlus
krüptoalgoritm
kudu
lokaator
luurepõhine õiguskaitse
lühidiferentsiaalne krüptoanalüüs
metroloogia
mikroskoopia
mitmemõõtmeline andmebaas
mänguteooria
mõõtmine
naasmisprogrammeerimine
netimeem
nimeviidakirje, PTR
paduvoog
pealetükkiv; sissetungiv; parasiitlik; intrusiivne
peegeldustõrje; peegeldustõrje-
piraatlus
piraattarkvara
produtsent
päritolu, algupära; omanduslugu
pääsutase
pöördjärjestusega; pöördjärg-
rahvusvaheline morsekood
regressioonanalüüs
riski kriteeriumid
röntgenlaser
saadud kogemus; kogemusekäsitlus
sagedussignatuur
sertifikaadivaba krüptograafia, sertfikaaditu krüptograafia
sideturve
sidus mõistatamisrünne
sidus; sidus-; onlain; onlain-
spämmirobot
stratifitseerimine
superkook
süsteemitehnika
tarbimine; -tarve; tarbimismaht; kasutusmaht
tavajärjestusega; tavajärg-
tehniline turve
tõenäosus
tõenäosusloogika
usutavus (1), tõepärasus; usaldusväärsus (2)
valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
vandenõuteooria
veebiseminar, vebinar
vihakõne; vihaväljendus
väikerakk
välisvõrk
võrdvõrkrünne
võrgu haldus; võrguhaldus
võrkutungi tuvastuse süsteem
äritegevuse katkestus, ärikatkestus
ühikmaatriks
üldisrünne