AKIT
English Eesti

English directory traversal

Eesti kataloogihüpe

veebi- jt serverites on avalikud failid tihti privaatsetest või süsteemifailidest eraldatud ainult sellega, et neid hoitakse eraldi kataloogis; ründaja võib sobivalt adresseeritud päringuga üritada hüpata kõrgema taseme kataloogi ja selle kaudu jõuda mitteavalike kataloogide ja failideni