AKIT
English Eesti

air gap (1)

õhkeraldus

olemus
arvutivõrgu turbe meetod:
elutähtsa võrgu
füüsiline, elektriline ja elektromagnetiline
eraldamine teistest võrkudest

vt ka
- irdvõrk
- õhkeralduse häkkimine