AKIT
English Eesti

zero-hour contract

nulltunnileping

olemus
tööleping, millega nõutakse mitte kindlat tundide arvu,
vaid tööd vastavalt vajadusele
- peamiselt hooajatöödel rakendatav töölepingu tüüp
- kasutusel näiteks Ühendkuningriigis
- tööandja ei pea tagama vähimatki arvu töötunde
- töötaja ei ole kohustatud nõustuma iga pakutava tööga

ülevaateid
https://www.bmmagazine.co.uk/in-business/advice/zero-hour-contracts-what-are-the-pros-cons/

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=4468

https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2014/08/A_Matter_of_Time_-_The_rise_of_zero-hours_contracts_final_1.pdf

https://fullfact.org/sites/fullfact.org/files/SN06553.pdf