25000 series

standardisari 25000, standardisari SQuaRE

olemus
IT kvaliteedistandardisari ISO/IEC 25000,..., 25099,
üldpealkirjaga
Systems and software. Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE)

= EVS: Süsteemi- ja tarkvaratehnika.
Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded
ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE):

sarja põhiosa on tõlgitud eesti keelde,
vt Eesti Standardikeskus

2500n – kvaliteedihalduse pere
25000 – Sarja SQuaRE teejuht
25001 – plaanimine ja haldus

2501n – kvaliteedimudelite pere
25010 – kvaliteedimudel
25011 -- teenusekvaliteedi mudel
25012 – andmekvaliteedi mudel

2502n – kvaliteedi mõõtmise pere
25020 – mõõtmise etalonmudel ja juhend
25021 – kvaliteedinäitajate elemendid
25022 – kasutuskvaliteedi mõõtmine
25023 – süsteemi ja tarkvara tootekvaliteedi mõõtmine
25024 – andmekvaliteedi mõõtmine

2503n – kvaliteedinõuete pere
25030 – kvaliteedinõuded

2504n – kvaliteedi hindamise pere
25040 – hindamisprotsess
25041 – hindamisjuhend väljatöötajaile, hankijaile ja sõltumatutele hindajaile
25045 – taastuvuse hindamismoodulid

25050 kuni 25099 – sarja SQuaRE laiendus
25051 – laiatarbe-tarkvaratoote kvaliteedinõuded ja testimisjuhised
25060 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutatavusteabe üldraamistus
25062 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutatavuse testimise protokollid:
25063 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutamise kirjelduse kontekst:
25064 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutajate vajaduste teatis
25065 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutajanõuete spetsifikatsioon
25066 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutavuse hindamise aruanne

ülevaateid
https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25000:ed-2:v1:en

http://s3.amazonaws.com/publicationslist.org/data/a.abran/ref-2017/799.pdf

https://maisqual.squoring.com/wiki/index.php/ISO/IEC_SQuaRE

https://www.perforce.com/blog/qac/what-is-iso-25010

Toimub laadimine

25000 series

standardisari 25000, standardisari SQuaRE

olemus
IT kvaliteedistandardisari ISO/IEC 25000,..., 25099,
üldpealkirjaga
Systems and software. Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE)

= EVS: Süsteemi- ja tarkvaratehnika.
Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded
ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE):

sarja põhiosa on tõlgitud eesti keelde,
vt Eesti Standardikeskus

2500n – kvaliteedihalduse pere
25000 – Sarja SQuaRE teejuht
25001 – plaanimine ja haldus

2501n – kvaliteedimudelite pere
25010 – kvaliteedimudel
25011 -- teenusekvaliteedi mudel
25012 – andmekvaliteedi mudel

2502n – kvaliteedi mõõtmise pere
25020 – mõõtmise etalonmudel ja juhend
25021 – kvaliteedinäitajate elemendid
25022 – kasutuskvaliteedi mõõtmine
25023 – süsteemi ja tarkvara tootekvaliteedi mõõtmine
25024 – andmekvaliteedi mõõtmine

2503n – kvaliteedinõuete pere
25030 – kvaliteedinõuded

2504n – kvaliteedi hindamise pere
25040 – hindamisprotsess
25041 – hindamisjuhend väljatöötajaile, hankijaile ja sõltumatutele hindajaile
25045 – taastuvuse hindamismoodulid

25050 kuni 25099 – sarja SQuaRE laiendus
25051 – laiatarbe-tarkvaratoote kvaliteedinõuded ja testimisjuhised
25060 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutatavusteabe üldraamistus
25062 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutatavuse testimise protokollid:
25063 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutamise kirjelduse kontekst:
25064 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutajate vajaduste teatis
25065 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutajanõuete spetsifikatsioon
25066 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutavuse hindamise aruanne

ülevaateid
https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25000:ed-2:v1:en

http://s3.amazonaws.com/publicationslist.org/data/a.abran/ref-2017/799.pdf

https://maisqual.squoring.com/wiki/index.php/ISO/IEC_SQuaRE

https://www.perforce.com/blog/qac/what-is-iso-25010

Palun oodake...

Tõrge

25000 series

standardisari 25000, standardisari SQuaRE

olemus
IT kvaliteedistandardisari ISO/IEC 25000,..., 25099,
üldpealkirjaga
Systems and software. Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE)

= EVS: Süsteemi- ja tarkvaratehnika.
Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded
ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE):

sarja põhiosa on tõlgitud eesti keelde,
vt Eesti Standardikeskus

2500n – kvaliteedihalduse pere
25000 – Sarja SQuaRE teejuht
25001 – plaanimine ja haldus

2501n – kvaliteedimudelite pere
25010 – kvaliteedimudel
25011 -- teenusekvaliteedi mudel
25012 – andmekvaliteedi mudel

2502n – kvaliteedi mõõtmise pere
25020 – mõõtmise etalonmudel ja juhend
25021 – kvaliteedinäitajate elemendid
25022 – kasutuskvaliteedi mõõtmine
25023 – süsteemi ja tarkvara tootekvaliteedi mõõtmine
25024 – andmekvaliteedi mõõtmine

2503n – kvaliteedinõuete pere
25030 – kvaliteedinõuded

2504n – kvaliteedi hindamise pere
25040 – hindamisprotsess
25041 – hindamisjuhend väljatöötajaile, hankijaile ja sõltumatutele hindajaile
25045 – taastuvuse hindamismoodulid

25050 kuni 25099 – sarja SQuaRE laiendus
25051 – laiatarbe-tarkvaratoote kvaliteedinõuded ja testimisjuhised
25060 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutatavusteabe üldraamistus
25062 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutatavuse testimise protokollid:
25063 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutamise kirjelduse kontekst:
25064 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutajate vajaduste teatis
25065 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutajanõuete spetsifikatsioon
25066 – kasutatavuse CIF-vorming; kasutavuse hindamise aruanne

ülevaateid
https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25000:ed-2:v1:en

http://s3.amazonaws.com/publicationslist.org/data/a.abran/ref-2017/799.pdf

https://maisqual.squoring.com/wiki/index.php/ISO/IEC_SQuaRE

https://www.perforce.com/blog/qac/what-is-iso-25010

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!