AKIT
English Eesti

quantitative risk assessment

riski kvantitatiivne kaalutlemine

olemus
riski kaalutlemine , mille puhul kasutatakse meetodeid, põhimõtteid või reegleid, mis põhinevad arvudel, mille väärtuste tähendus ja vahekorrad säilivad ka väljaspool kaalutlemise konteksti

täpsemalt
http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/portals/0/Knowledge/ScienceforDRM/ch02/ch02_subch0201.pdf

https://advisera.com/27001academy/blog/2017/03/06/qualitative-vs-quantitative-risk-assessments-in-information-security/

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.570.9916&rep=rep1&type=pdf

https://www.isaca.org/chapters3/Charlotte/Events/Documents/Event%20Presentations/06072016/IT%20Risk%20Assessment%20-%20John%20Gatto.pdf

https://www.researchgate.net/publication/244640958_Quantitative_risk_assessment

https://www.giac.org/paper/gsec/3287/overview-practical-risk-assessment-methodologies/105426

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/auditing/introduction-information-system-risk-management-1204

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/auditing/data-centric-quantitative-computer-security-risk-assessment-1209

https://www.sisainfosec.com/americas/blogs/comparison-between-iso-27005-octave-nist-sp-800-30/

https://www.researchgate.net/publication/8498117_How_Useful_Is_Quantitative_Risk_Assessment

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:789086/FULLTEXT01.pdf

näiteid
https://www.slideshare.net/hbaron/quantitative-risk-assessment-qra

https://www.slideshare.net/ThapaPrakash/quantitative-risk-assessment-in-chemical-process-56357742

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS3/PGS3-1999-v0.1-quantitative-risk-assessment.pdf

vt ka
- riski kvalitatiivne kaalutlemine