AKIT
English Eesti

quality attribute

kvaliteediatribuut

(1) ISO/IEC/IEEE 24765: objekti kvaliteeti mõjutav erijoon või karakteristik

(2) ISO/IEC/IEEE 24765: nõue, mis spetsifitseerib süsteemilt või tarkvaralt nõutavat kvaliteeti mõjutava atribuudi määra

(3) IEEE 1061: tarkvara karakteristik või kvaliteeditegureid, alamtegureid või näitajate väärtusi hõlmav üldtermin

(4) vt non-functional requirement

NB! Ei ole kvaliteedisüsteemi SQuaRE (ISO/IEC sari 25000) termin