AKIT
English Eesti

quality (1)

kvaliteet

olemus
Wiktionary:
1. (uncountable) Level of excellence.
This school is well-known for having teachers of high quality.
Quality of life is usually determined by health, education, and income.
4. (uncountable) The degree to which a man-made object or system is free from bugs and flaws, as opposed to scope of functions or quantity of items.


ISI/IEC/IEEE 24765 jm:
etteantud nõuetele vastavuse määr

ISO 9000:
toote, süsteemi või protsessi
olemuslike karakteristikute võime rahuldada
klientide ja muude huvipoolte nõudeid

ISO/IEC 29794:
biomeetrilise proovi sihtrakenduseks
spetsifitseeritud nõuete rahuldatuse aste;
need nõuded võivad puudutada
näiteks eraldusvõimet,
kaudsed kvaliteedinõuded puudutavad
õige võrdlustulemuse saamise võimalikkust

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_(business)

vt ka
- andmete kvaliteet
- kanali kvaliteet
- kanalikvaliteedi indikaator
- kvaliteediatribuut
- kvaliteedipõhine liiklusehaldus
- kvaliteediskoor
- kvaliteetne
- teenuse kvaliteet