quality (1)

kvaliteet

olemus
Wiktionary:
1. (uncountable) level of excellence
4. (uncountable) the degree to which a man-made object or system is free from bugs and flaws, as opposed to scope of functions or quantity of items


ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 24765 jm:
määr, milleni objekti olemuslike tunnusomaduste kogum täidab nõuded
= the degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfils requirements

ISO/IEC 2382-36:
(kvaliteedihaldus) määr, milleni objekti olemuslike tunnusomaduste kogum täidab nõuded
Märkus 1. Terminit "kvaliteet" saab kasutada selliste omadussõnadega nagu halb, hea või eeskujulik.
Märkus 2. "Olemuslik" vastandina "omistatule" tähendab objektis eksisteerivat.
= (quality management) degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfils requirements
Note 1. The term "quality" can be used with adjectives such as poor, good or excellent.
Note 2. "Inherent", as opposed to "assigned", means existing in the object.


ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilise proovi sihtrakenduseks spetsifitseeritud nõuetele vastavuse aste
Märkus 1 Kvaliteet on üks biomeetrilise kasulikkuse aspektidest.
= degree to which a biometric sample meets the specified requirements for its targeted application
Note. Quality is one aspect of biometric utility.

ISO/IEC 29794:
biomeetrilise proovi sihtrakenduseks
spetsifitseeritud nõuete rahuldatuse aste;
need nõuded võivad puudutada näiteks eraldusvõimet,
kaudsed kvaliteedinõuded puudutavad
õige võrdlustulemuse saamise võimalikkust
= degree to which a biometric sample fulfils specified requirements for a targeted application
Note. Specified quality requirements may address aspects of quality such as focus, resolution, etc. Implicit quality requirements address the likelihood of achieving a correct comparison result.


quality activity record -- kvaliteeditegevuse andmik
quality assurance -- kvaliteedi tagamine
quality assurance plan -- kvaliteedi tagamise plaan
quality cost data -- kvaliteedikulude andmed
quality evaluation -- kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
quality in use -- kasutuskvaliteet (SQuaRE)
quality in use measure -- kasutuskvaliteedi näitaja (SQuaRE)
quality measure -- kvaliteedinäitaja (SQuaRE)
quality planning -- kvaliteedi plaanimine
quality property -- kvaliteediomadus (SQuaRE)
quality requirements -- kvaliteedinõuded
quality risk -- kvaliteedirisk

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_(business)

vt ka
- andmete kvaliteet
- kanali kvaliteet
- kanalikvaliteedi indikaator
- kvaliteediatribuut
- kvaliteedipõhine liiklusehaldus
- kvaliteediskoor
- kvaliteetne
- teenuse kvaliteet

Toimub laadimine

quality (1)

kvaliteet

olemus
Wiktionary:
1. (uncountable) level of excellence
4. (uncountable) the degree to which a man-made object or system is free from bugs and flaws, as opposed to scope of functions or quantity of items


ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 24765 jm:
määr, milleni objekti olemuslike tunnusomaduste kogum täidab nõuded
= the degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfils requirements

ISO/IEC 2382-36:
(kvaliteedihaldus) määr, milleni objekti olemuslike tunnusomaduste kogum täidab nõuded
Märkus 1. Terminit "kvaliteet" saab kasutada selliste omadussõnadega nagu halb, hea või eeskujulik.
Märkus 2. "Olemuslik" vastandina "omistatule" tähendab objektis eksisteerivat.
= (quality management) degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfils requirements
Note 1. The term "quality" can be used with adjectives such as poor, good or excellent.
Note 2. "Inherent", as opposed to "assigned", means existing in the object.


ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilise proovi sihtrakenduseks spetsifitseeritud nõuetele vastavuse aste
Märkus 1 Kvaliteet on üks biomeetrilise kasulikkuse aspektidest.
= degree to which a biometric sample meets the specified requirements for its targeted application
Note. Quality is one aspect of biometric utility.

ISO/IEC 29794:
biomeetrilise proovi sihtrakenduseks
spetsifitseeritud nõuete rahuldatuse aste;
need nõuded võivad puudutada näiteks eraldusvõimet,
kaudsed kvaliteedinõuded puudutavad
õige võrdlustulemuse saamise võimalikkust
= degree to which a biometric sample fulfils specified requirements for a targeted application
Note. Specified quality requirements may address aspects of quality such as focus, resolution, etc. Implicit quality requirements address the likelihood of achieving a correct comparison result.


quality activity record -- kvaliteeditegevuse andmik
quality assurance -- kvaliteedi tagamine
quality assurance plan -- kvaliteedi tagamise plaan
quality cost data -- kvaliteedikulude andmed
quality evaluation -- kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
quality in use -- kasutuskvaliteet (SQuaRE)
quality in use measure -- kasutuskvaliteedi näitaja (SQuaRE)
quality measure -- kvaliteedinäitaja (SQuaRE)
quality planning -- kvaliteedi plaanimine
quality property -- kvaliteediomadus (SQuaRE)
quality requirements -- kvaliteedinõuded
quality risk -- kvaliteedirisk

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_(business)

vt ka
- andmete kvaliteet
- kanali kvaliteet
- kanalikvaliteedi indikaator
- kvaliteediatribuut
- kvaliteedipõhine liiklusehaldus
- kvaliteediskoor
- kvaliteetne
- teenuse kvaliteet

Palun oodake...

Tõrge

quality (1)

kvaliteet

olemus
Wiktionary:
1. (uncountable) level of excellence
4. (uncountable) the degree to which a man-made object or system is free from bugs and flaws, as opposed to scope of functions or quantity of items


ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 24765 jm:
määr, milleni objekti olemuslike tunnusomaduste kogum täidab nõuded
= the degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfils requirements

ISO/IEC 2382-36:
(kvaliteedihaldus) määr, milleni objekti olemuslike tunnusomaduste kogum täidab nõuded
Märkus 1. Terminit "kvaliteet" saab kasutada selliste omadussõnadega nagu halb, hea või eeskujulik.
Märkus 2. "Olemuslik" vastandina "omistatule" tähendab objektis eksisteerivat.
= (quality management) degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfils requirements
Note 1. The term "quality" can be used with adjectives such as poor, good or excellent.
Note 2. "Inherent", as opposed to "assigned", means existing in the object.


ISO/IEC 2382-37:
biomeetrilise proovi sihtrakenduseks spetsifitseeritud nõuetele vastavuse aste
Märkus 1 Kvaliteet on üks biomeetrilise kasulikkuse aspektidest.
= degree to which a biometric sample meets the specified requirements for its targeted application
Note. Quality is one aspect of biometric utility.

ISO/IEC 29794:
biomeetrilise proovi sihtrakenduseks
spetsifitseeritud nõuete rahuldatuse aste;
need nõuded võivad puudutada näiteks eraldusvõimet,
kaudsed kvaliteedinõuded puudutavad
õige võrdlustulemuse saamise võimalikkust
= degree to which a biometric sample fulfils specified requirements for a targeted application
Note. Specified quality requirements may address aspects of quality such as focus, resolution, etc. Implicit quality requirements address the likelihood of achieving a correct comparison result.


quality activity record -- kvaliteeditegevuse andmik
quality assurance -- kvaliteedi tagamine
quality assurance plan -- kvaliteedi tagamise plaan
quality cost data -- kvaliteedikulude andmed
quality evaluation -- kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
quality in use -- kasutuskvaliteet (SQuaRE)
quality in use measure -- kasutuskvaliteedi näitaja (SQuaRE)
quality measure -- kvaliteedinäitaja (SQuaRE)
quality planning -- kvaliteedi plaanimine
quality property -- kvaliteediomadus (SQuaRE)
quality requirements -- kvaliteedinõuded
quality risk -- kvaliteedirisk

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_(business)

vt ka
- andmete kvaliteet
- kanali kvaliteet
- kanalikvaliteedi indikaator
- kvaliteediatribuut
- kvaliteedipõhine liiklusehaldus
- kvaliteediskoor
- kvaliteetne
- teenuse kvaliteet

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!