AKIT
English Eesti

quality of service

teenuse kvaliteet

olemus
(1) üldises kontekstist sõltuvas tähenduses

(2) kogum mõõdetavaid võrguteenuse otspunktidevahelise sooritusvõime näitajaid,
mida saab eelnevalt määrata teenusetasemelepinguga,
sealhulgas näiteks
- läbilaskevõime
- edastushilistus
- veategurid
- prioriteet
- turvalisus
- paketikaotegur

ISO/IEC TR 26927:
andmete transpordi sooritusvõime tase
=
level of performance for the transport of data

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service

http://ceur-ws.org/Vol-924/paper24.pdf

http://jmm-net.com/journals/jmm/Vol_2_No_2_June_2014/5.pdf

https://www.userlike.com/en/blog/measuring-service-quality

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.QOS_REG01-2017-PDF-E.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:13236:ed-1:v1:en

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.1000-200111-I!!PDF-E&type=items