AKIT
English Eesti

service (1)

teenus

Õ:normkeeles teenuseid ei "osutata" (osutatakse teeneid)

olemus

(1a) üldises majandustähenduses:
ainetu töösaadus, erinevalt tootest

näiteid
https://accountlearning.com/wp-content/uploads/2015/10/Types-of-financial-services.jpg

(1b) süsteemi, komponendi, arhitektuurikihi vms pakutav kontekstist sõltuv väärtus või hüve mingite vajaduste rahuldamiseks, sealhulgas

ISO/IEC 29147: vahend väärtuse andmiseks kasutajaile, aitab kasutajail saavutada soovitud tulemusi, omamata spetsiifilisi füüsilisi või loogilisi ressursse ja omandusega kaasnevate riskideta

võrguteenuste näiteid
http://www.hypercommunications.net/Image50.jpg

pilvteenuste näiteid
https://www.cazton.com/Content/images/consulting/azure-consulting/types-of-cloud-computing-services.jpg

vt ka
- ajatempliteenus
- alamteenus
- alusteenused
- DNS-majutusteenus
- domeeninimeteenus
- erateenus
- ettevõtte teenusesiin, ESB
- identiteediteenus
- individuaalteenus
- infoturbeteenused
- Interneti-teenus
- Interneti-teenused
- IT-teenusehaldus, ITSM
- kaugarvutiteenus
- kaugtöötlusteenus
- kehtivuse kinnituse teenus
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- kohapõhine teenus
- kommunaalteenused
- krüptoteenus
- käitusteenus
- küberruumi rakendusteenused
- lisandteenus
- maineteenused
- mikroteenusemeetod
- mobiilteenuseandja
- mõõdetav teenus
- mõõdetav teenusetarne
- netiteenus
- netiteenused
- omateenus
- ostuteenused
- ostuteenuse tarnija
- pilvteenus
- põhi-teenuselepe
- rakendusteenused
- rakendusteenuse tarnija
- rändlusteenus
- salateenused
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- sertifitseerimisteenuse tarnija
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed
- sideteenus
- sideteenuse kasutaja
- sideteenuse klient
- sotsiaalvõrguteenus
- talletusteenus
- teenuse kindlustamine
- teenuse kvaliteet
- teenuse tagamine
- teenuseandja
- teenusekataloog
- teenusekeskne arhitektuur
- teenusekindlus
- teenuseklass
- teenusekonto
- teenuselahenduspakett
- teenusenõue
- teenuseost
- teenusepakett
- teenuseprofiil
- teenusepuu
- teenusepääsupunkt
- teenusesiht
- teenusest loobuma
- teenusesubjekt
- teenusetaotlus
- teenusetarnija
- teenusetase (1)
- teenusetase (2)
- teenusetaseme taimer
- teenusetasemelepe
- teenusetingimused
- teenusetoetus
- teenusetugi
- teenusetõkestus
- teenusetõkestusrünne
- teenusevargus
- teenustaja
- teenust ostma
- tehnoteenused
- terviklusteenus
- tooted ja teenused
- turvatalongiteenus
- turvateenus
- tuumteenused
- usaldusteenuse tarnija
- veebiteenus
- võrgustatud teenus
- võrguteenus
- väljastamatusest teatamise teenus
- väljastusest teatamise teenus
- ühisteenused