service (1)

teenus

Õ: normkeeles teenuseid ei "osutata", selle russismi omandamine algas teenete "osutamisest", järgnes vene keelt matkiv teenuste (услуга on nii teene kui ka teenus) "osutamine"

olemus
(1a) ainetu töösaadus, erinevalt tootest
https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
näiteid:
https://accountlearning.com/wp-content/uploads/2015/10/Types-of-financial-services.jpg

(1b) väärtus või hüve kontekstist sõltuvate vajaduste rahuldamiseks
ISO/IEC 20000:
vahend väärtuse andmiseks kasutajaile,
aitab kasutajail saavutada soovitud tulemusi,
= means of delivering value for the customer by facilitating outcomes the customer wants to achieve
näiteid:
http://www.hypercommunications.net/Image50.jpg
https://www.cazton.com/Content/images/consulting/azure-consulting/types-of-cloud-computing-services.jpg

ISO/IEC 2382-36:
organisatsiooni saadus vähemalt ühe vältimatult sooritatava tegevusega organisatsiooni ja kliendi vahel
(i) peamised teenuseelemendid on üldiselt ainetud.
(ii)sageli toob teenus kaasa tegevusi ta kasutajaliidesel, kliendi nõuete väljaselgitamiseks, ja ka teenuse väljastamisel, ning võib hõlmata pidevat suhet näiteks pankade, raamatupidamiste või avaliku sektori organisatsioonidega, näiteks koolide või haoglatega.
(iii) Teenuse andmine võib sisaldada näiteks järgmist:
tegevust kliendilt saadud ainelise tootega (näiteks remontimisele kuuluva autoga); tegevust kliendilt saadud ainetu saadusega (näiteks tuludeklaratsiooniga, mis tuleb koostada aksutagastuseks); ainetu saaduse andmist (näiteks teabe väljastust teadmuse edastuse kontekstis); õhkkonna loomist kliendile (näiteks hotellides ja restoranides)
(iv) üldiselt kogeb teenust klient
= output of an organization with at least one activity necessarily performed between the organization and the customer
Note 1. The dominant elements of a service are generally intangible.
Note 2. Service often involves activities at the interface with the customer to establish customer requirements as well as upon delivery of the service and can involve a continuing relationship such as banks, accountancies or public organizations, e.g. schools or hospitals.
Note 3. Provision of a service can involve, for example, the following: an activity performed on a customer-supplied tangible product (e.g. a car to be repaired); an activity performed on a customer-supplied intangible product (e.g. the income statement needed to prepare a tax return); the delivery of an intangible product (e.g. the delivery of information in the context of knowledge transmission); the creation of ambience for the customer (e.g. in hotels and restaurants).
Note 4. A service is generally experienced by the customer.


vt ka
- ajatempliteenus
- alamteenus
- alusteenused
- DNS-majutusteenus
- domeeninimeteenus
- erateenus
- ettevõtte teenusesiin, ESB
- identiteeditõendusteenus
- individuaalteenus
- infoturbeteenused
- Interneti-teenus
- Interneti-teenused
- IT-teenusehaldus, ITSM
- kaugarvutiteenus
- kaugtöötlusteenus
- kehtivuse kinnituse teenus
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- kohapõhine teenus
- kommunaalteenused
- krüptoteenus
- käitusteenus
- küberruumi rakendusteenused
- lisandteenus
- maineteenused
- mikroteenusemeetod
- mobiilteenuseandja
- mõõdetav teenus
- mõõdetav teenusetarne
- netiteenus
- netiteenused
- omateenus
- ostuteenused
- ostuteenuse tarnija
- pilvteenus
- põhi-teenuselepe
- rakendusteenused
- rakendusteenuse tarnija
- rändlusteenus
- salateenused
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- sertifitseerimisteenuse tarnija
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed
- sideteenus
- sideteenuse kasutaja
- sideteenuse klient
- sotsiaalvõrguteenus
- talletusteenus
- teenuse kindlustamine
- teenuse kvaliteet
- teenuse tagamine
- teenuseandja
- teenusekataloog
- teenusekeskne arhitektuur
- teenusekindlus
- teenuseklass
- teenusekonto
- teenuselahenduspakett
- teenusenõue
- teenuseost
- teenusepakett
- teenuseprofiil
- teenusepuu
- teenusepääsupunkt
- teenusesiht
- teenusest loobuma
- teenusesubjekt
- teenusetaotlus
- teenusetarnija
- teenusetase (1)
- teenusetase (2)
- teenusetaseme taimer
- teenusetasemelepe
- teenusetingimused
- teenusetoetus
- teenusetugi
- teenusetõkestus
- teenusetõkestusrünne
- teenusevargus
- teenustaja
- teenust ostma
- tehnoteenused
- terviklusteenus
- tooted ja teenused
- turvatalongiteenus
- turvateenus
- tuumteenused
- usaldusteenuse tarnija
- veebiteenus
- võrgustatud teenus
- võrguteenus
- väljastamatusest teatamise teenus
- väljastusest teatamise teenus
- ühisteenused

Toimub laadimine

service (1)

teenus

Õ: normkeeles teenuseid ei "osutata", selle russismi omandamine algas teenete "osutamisest", järgnes vene keelt matkiv teenuste (услуга on nii teene kui ka teenus) "osutamine"

olemus
(1a) ainetu töösaadus, erinevalt tootest
https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
näiteid:
https://accountlearning.com/wp-content/uploads/2015/10/Types-of-financial-services.jpg

(1b) väärtus või hüve kontekstist sõltuvate vajaduste rahuldamiseks
ISO/IEC 20000:
vahend väärtuse andmiseks kasutajaile,
aitab kasutajail saavutada soovitud tulemusi,
= means of delivering value for the customer by facilitating outcomes the customer wants to achieve
näiteid:
http://www.hypercommunications.net/Image50.jpg
https://www.cazton.com/Content/images/consulting/azure-consulting/types-of-cloud-computing-services.jpg

ISO/IEC 2382-36:
organisatsiooni saadus vähemalt ühe vältimatult sooritatava tegevusega organisatsiooni ja kliendi vahel
(i) peamised teenuseelemendid on üldiselt ainetud.
(ii)sageli toob teenus kaasa tegevusi ta kasutajaliidesel, kliendi nõuete väljaselgitamiseks, ja ka teenuse väljastamisel, ning võib hõlmata pidevat suhet näiteks pankade, raamatupidamiste või avaliku sektori organisatsioonidega, näiteks koolide või haoglatega.
(iii) Teenuse andmine võib sisaldada näiteks järgmist:
tegevust kliendilt saadud ainelise tootega (näiteks remontimisele kuuluva autoga); tegevust kliendilt saadud ainetu saadusega (näiteks tuludeklaratsiooniga, mis tuleb koostada aksutagastuseks); ainetu saaduse andmist (näiteks teabe väljastust teadmuse edastuse kontekstis); õhkkonna loomist kliendile (näiteks hotellides ja restoranides)
(iv) üldiselt kogeb teenust klient
= output of an organization with at least one activity necessarily performed between the organization and the customer
Note 1. The dominant elements of a service are generally intangible.
Note 2. Service often involves activities at the interface with the customer to establish customer requirements as well as upon delivery of the service and can involve a continuing relationship such as banks, accountancies or public organizations, e.g. schools or hospitals.
Note 3. Provision of a service can involve, for example, the following: an activity performed on a customer-supplied tangible product (e.g. a car to be repaired); an activity performed on a customer-supplied intangible product (e.g. the income statement needed to prepare a tax return); the delivery of an intangible product (e.g. the delivery of information in the context of knowledge transmission); the creation of ambience for the customer (e.g. in hotels and restaurants).
Note 4. A service is generally experienced by the customer.


vt ka
- ajatempliteenus
- alamteenus
- alusteenused
- DNS-majutusteenus
- domeeninimeteenus
- erateenus
- ettevõtte teenusesiin, ESB
- identiteeditõendusteenus
- individuaalteenus
- infoturbeteenused
- Interneti-teenus
- Interneti-teenused
- IT-teenusehaldus, ITSM
- kaugarvutiteenus
- kaugtöötlusteenus
- kehtivuse kinnituse teenus
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- kohapõhine teenus
- kommunaalteenused
- krüptoteenus
- käitusteenus
- küberruumi rakendusteenused
- lisandteenus
- maineteenused
- mikroteenusemeetod
- mobiilteenuseandja
- mõõdetav teenus
- mõõdetav teenusetarne
- netiteenus
- netiteenused
- omateenus
- ostuteenused
- ostuteenuse tarnija
- pilvteenus
- põhi-teenuselepe
- rakendusteenused
- rakendusteenuse tarnija
- rändlusteenus
- salateenused
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- sertifitseerimisteenuse tarnija
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed
- sideteenus
- sideteenuse kasutaja
- sideteenuse klient
- sotsiaalvõrguteenus
- talletusteenus
- teenuse kindlustamine
- teenuse kvaliteet
- teenuse tagamine
- teenuseandja
- teenusekataloog
- teenusekeskne arhitektuur
- teenusekindlus
- teenuseklass
- teenusekonto
- teenuselahenduspakett
- teenusenõue
- teenuseost
- teenusepakett
- teenuseprofiil
- teenusepuu
- teenusepääsupunkt
- teenusesiht
- teenusest loobuma
- teenusesubjekt
- teenusetaotlus
- teenusetarnija
- teenusetase (1)
- teenusetase (2)
- teenusetaseme taimer
- teenusetasemelepe
- teenusetingimused
- teenusetoetus
- teenusetugi
- teenusetõkestus
- teenusetõkestusrünne
- teenusevargus
- teenustaja
- teenust ostma
- tehnoteenused
- terviklusteenus
- tooted ja teenused
- turvatalongiteenus
- turvateenus
- tuumteenused
- usaldusteenuse tarnija
- veebiteenus
- võrgustatud teenus
- võrguteenus
- väljastamatusest teatamise teenus
- väljastusest teatamise teenus
- ühisteenused

Palun oodake...

Tõrge

service (1)

teenus

Õ: normkeeles teenuseid ei "osutata", selle russismi omandamine algas teenete "osutamisest", järgnes vene keelt matkiv teenuste (услуга on nii teene kui ka teenus) "osutamine"

olemus
(1a) ainetu töösaadus, erinevalt tootest
https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)
näiteid:
https://accountlearning.com/wp-content/uploads/2015/10/Types-of-financial-services.jpg

(1b) väärtus või hüve kontekstist sõltuvate vajaduste rahuldamiseks
ISO/IEC 20000:
vahend väärtuse andmiseks kasutajaile,
aitab kasutajail saavutada soovitud tulemusi,
= means of delivering value for the customer by facilitating outcomes the customer wants to achieve
näiteid:
http://www.hypercommunications.net/Image50.jpg
https://www.cazton.com/Content/images/consulting/azure-consulting/types-of-cloud-computing-services.jpg

ISO/IEC 2382-36:
organisatsiooni saadus vähemalt ühe vältimatult sooritatava tegevusega organisatsiooni ja kliendi vahel
(i) peamised teenuseelemendid on üldiselt ainetud.
(ii)sageli toob teenus kaasa tegevusi ta kasutajaliidesel, kliendi nõuete väljaselgitamiseks, ja ka teenuse väljastamisel, ning võib hõlmata pidevat suhet näiteks pankade, raamatupidamiste või avaliku sektori organisatsioonidega, näiteks koolide või haoglatega.
(iii) Teenuse andmine võib sisaldada näiteks järgmist:
tegevust kliendilt saadud ainelise tootega (näiteks remontimisele kuuluva autoga); tegevust kliendilt saadud ainetu saadusega (näiteks tuludeklaratsiooniga, mis tuleb koostada aksutagastuseks); ainetu saaduse andmist (näiteks teabe väljastust teadmuse edastuse kontekstis); õhkkonna loomist kliendile (näiteks hotellides ja restoranides)
(iv) üldiselt kogeb teenust klient
= output of an organization with at least one activity necessarily performed between the organization and the customer
Note 1. The dominant elements of a service are generally intangible.
Note 2. Service often involves activities at the interface with the customer to establish customer requirements as well as upon delivery of the service and can involve a continuing relationship such as banks, accountancies or public organizations, e.g. schools or hospitals.
Note 3. Provision of a service can involve, for example, the following: an activity performed on a customer-supplied tangible product (e.g. a car to be repaired); an activity performed on a customer-supplied intangible product (e.g. the income statement needed to prepare a tax return); the delivery of an intangible product (e.g. the delivery of information in the context of knowledge transmission); the creation of ambience for the customer (e.g. in hotels and restaurants).
Note 4. A service is generally experienced by the customer.


vt ka
- ajatempliteenus
- alamteenus
- alusteenused
- DNS-majutusteenus
- domeeninimeteenus
- erateenus
- ettevõtte teenusesiin, ESB
- identiteeditõendusteenus
- individuaalteenus
- infoturbeteenused
- Interneti-teenus
- Interneti-teenused
- IT-teenusehaldus, ITSM
- kaugarvutiteenus
- kaugtöötlusteenus
- kehtivuse kinnituse teenus
- keskmine teenuseintsidentide vaheline aeg
- kohapõhine teenus
- kommunaalteenused
- krüptoteenus
- käitusteenus
- küberruumi rakendusteenused
- lisandteenus
- maineteenused
- mikroteenusemeetod
- mobiilteenuseandja
- mõõdetav teenus
- mõõdetav teenusetarne
- netiteenus
- netiteenused
- omateenus
- ostuteenused
- ostuteenuse tarnija
- pilvteenus
- põhi-teenuselepe
- rakendusteenused
- rakendusteenuse tarnija
- rändlusteenus
- salateenused
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- sertifitseerimisteenuse tarnija
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed
- sideteenus
- sideteenuse kasutaja
- sideteenuse klient
- sotsiaalvõrguteenus
- talletusteenus
- teenuse kindlustamine
- teenuse kvaliteet
- teenuse tagamine
- teenuseandja
- teenusekataloog
- teenusekeskne arhitektuur
- teenusekindlus
- teenuseklass
- teenusekonto
- teenuselahenduspakett
- teenusenõue
- teenuseost
- teenusepakett
- teenuseprofiil
- teenusepuu
- teenusepääsupunkt
- teenusesiht
- teenusest loobuma
- teenusesubjekt
- teenusetaotlus
- teenusetarnija
- teenusetase (1)
- teenusetase (2)
- teenusetaseme taimer
- teenusetasemelepe
- teenusetingimused
- teenusetoetus
- teenusetugi
- teenusetõkestus
- teenusetõkestusrünne
- teenusevargus
- teenustaja
- teenust ostma
- tehnoteenused
- terviklusteenus
- tooted ja teenused
- turvatalongiteenus
- turvateenus
- tuumteenused
- usaldusteenuse tarnija
- veebiteenus
- võrgustatud teenus
- võrguteenus
- väljastamatusest teatamise teenus
- väljastusest teatamise teenus
- ühisteenused

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!