signature (4)

signatuur

Õ: signatuur on vahend, allkiri on üks selle vahendi rolle

olemus
identifitseeriv eristustunnus

Merriam-Webster, noun:
6: something (such as a tune, style, or logo) that serves to set apart or identify
also : a characteristic mark


näiteid
(4a) teoses või esituses autorit, saatjat vm tähistava tekst, märk või heli
= text, sign or sound identifying the author, the sender or the other person in a work or performance

(4b) füüsiliste objektide uurimise tehnilistes protsessides iseloomulik andmemuster
= a characteristic data pattern in the technical processes of physical objects' examination

(4c) ISO/IEC 2382:
elektronkirja keha lõpus asuv lähetaja kavandatud spetsiifiline lähetajat identifitseeriv tekstitükk, signatuuriplokk
= at the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification

vt ka
- agregaatsignatuur

- allkiri
- asümmeetriline signatuurisüsteem

- autotoomsed signatuurid

- digitaalsignatuur, digisignatuur

- digitaalsignatuuri süsteem

- digitaalsignatuuri võltsimine

- eitamatu signatuur
- elektronsignatuur, e-signatuur
- ElGamali signatuur
- endasigneeritud sertifikaat
- failisignatuur
- Fiati ja Shamiri signatuur
- kaassignatuur

- koodi signeerimine

- käekiri
- Lamporti signatuur
- läbipaistev signeerimine
- lävisignatuur

- Merkle'i signatuur

- määratud verifitseerijaga signatuur
- pimesignatuur

- Pointchevali ja Sterni signatuur

- poolsidus signatuur
- Rabini signatuur

- radiomeetriline signatuur

- ressursisigneerimine
- RSA-signatuur
- räsipõhised signatuurid
- räsisigneerimise paradigma

- räsiv signeerimine
- rühmasignatuur

- sagedussignatuur

- Schnorri signatuur
- seadme signatuur

- serveripõhine signatuur
- signataar
- signatuuri leidvõltsimine

- signatuuri universaalvõltsimine

- signatuuri valikvõltsimine

- signatuuri verifitseerimise algoritm

- signatuuriplokk

- signatuuriskeem

- signatuurisüsteem

- signeerija

- signeerima

- signeerimise algoritm
- signeerimisvolitus
- signeerimisvõti

- signeerinu
- signeeritud ajatempel
- soojusmuster
- töösignatuur
- URL-signeerimine
- ärisignatuur

- XML-signatuuripakendus

Toimub laadimine

signature (4)

signatuur

Õ: signatuur on vahend, allkiri on üks selle vahendi rolle

olemus
identifitseeriv eristustunnus

Merriam-Webster, noun:
6: something (such as a tune, style, or logo) that serves to set apart or identify
also : a characteristic mark


näiteid
(4a) teoses või esituses autorit, saatjat vm tähistava tekst, märk või heli
= text, sign or sound identifying the author, the sender or the other person in a work or performance

(4b) füüsiliste objektide uurimise tehnilistes protsessides iseloomulik andmemuster
= a characteristic data pattern in the technical processes of physical objects' examination

(4c) ISO/IEC 2382:
elektronkirja keha lõpus asuv lähetaja kavandatud spetsiifiline lähetajat identifitseeriv tekstitükk, signatuuriplokk
= at the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification

vt ka
- agregaatsignatuur

- allkiri
- asümmeetriline signatuurisüsteem

- autotoomsed signatuurid

- digitaalsignatuur, digisignatuur

- digitaalsignatuuri süsteem

- digitaalsignatuuri võltsimine

- eitamatu signatuur
- elektronsignatuur, e-signatuur
- ElGamali signatuur
- endasigneeritud sertifikaat
- failisignatuur
- Fiati ja Shamiri signatuur
- kaassignatuur

- koodi signeerimine

- käekiri
- Lamporti signatuur
- läbipaistev signeerimine
- lävisignatuur

- Merkle'i signatuur

- määratud verifitseerijaga signatuur
- pimesignatuur

- Pointchevali ja Sterni signatuur

- poolsidus signatuur
- Rabini signatuur

- radiomeetriline signatuur

- ressursisigneerimine
- RSA-signatuur
- räsipõhised signatuurid
- räsisigneerimise paradigma

- räsiv signeerimine
- rühmasignatuur

- sagedussignatuur

- Schnorri signatuur
- seadme signatuur

- serveripõhine signatuur
- signataar
- signatuuri leidvõltsimine

- signatuuri universaalvõltsimine

- signatuuri valikvõltsimine

- signatuuri verifitseerimise algoritm

- signatuuriplokk

- signatuuriskeem

- signatuurisüsteem

- signeerija

- signeerima

- signeerimise algoritm
- signeerimisvolitus
- signeerimisvõti

- signeerinu
- signeeritud ajatempel
- soojusmuster
- töösignatuur
- URL-signeerimine
- ärisignatuur

- XML-signatuuripakendus

Palun oodake...

Tõrge

signature (4)

signatuur

Õ: signatuur on vahend, allkiri on üks selle vahendi rolle

olemus
identifitseeriv eristustunnus

Merriam-Webster, noun:
6: something (such as a tune, style, or logo) that serves to set apart or identify
also : a characteristic mark


näiteid
(4a) teoses või esituses autorit, saatjat vm tähistava tekst, märk või heli
= text, sign or sound identifying the author, the sender or the other person in a work or performance

(4b) füüsiliste objektide uurimise tehnilistes protsessides iseloomulik andmemuster
= a characteristic data pattern in the technical processes of physical objects' examination

(4c) ISO/IEC 2382:
elektronkirja keha lõpus asuv lähetaja kavandatud spetsiifiline lähetajat identifitseeriv tekstitükk, signatuuriplokk
= at the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification

vt ka
- agregaatsignatuur

- allkiri
- asümmeetriline signatuurisüsteem

- autotoomsed signatuurid

- digitaalsignatuur, digisignatuur

- digitaalsignatuuri süsteem

- digitaalsignatuuri võltsimine

- eitamatu signatuur
- elektronsignatuur, e-signatuur
- ElGamali signatuur
- endasigneeritud sertifikaat
- failisignatuur
- Fiati ja Shamiri signatuur
- kaassignatuur

- koodi signeerimine

- käekiri
- Lamporti signatuur
- läbipaistev signeerimine
- lävisignatuur

- Merkle'i signatuur

- määratud verifitseerijaga signatuur
- pimesignatuur

- Pointchevali ja Sterni signatuur

- poolsidus signatuur
- Rabini signatuur

- radiomeetriline signatuur

- ressursisigneerimine
- RSA-signatuur
- räsipõhised signatuurid
- räsisigneerimise paradigma

- räsiv signeerimine
- rühmasignatuur

- sagedussignatuur

- Schnorri signatuur
- seadme signatuur

- serveripõhine signatuur
- signataar
- signatuuri leidvõltsimine

- signatuuri universaalvõltsimine

- signatuuri valikvõltsimine

- signatuuri verifitseerimise algoritm

- signatuuriplokk

- signatuuriskeem

- signatuurisüsteem

- signeerija

- signeerima

- signeerimise algoritm
- signeerimisvolitus
- signeerimisvõti

- signeerinu
- signeeritud ajatempel
- soojusmuster
- töösignatuur
- URL-signeerimine
- ärisignatuur

- XML-signatuuripakendus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!