AKIT
English Eesti

universal forgery

signatuuri universaalvõltsimine

olemus
digitaalsignatuuri võltsimine,
mida ründaja suudab sooritada suvalise sõnumi puhul