URL

URL; url

(= Uniform Resource Locator,
"ühtne ressursilokaator")

Õ: HTTP kontekstis nimetatakse ka veebiaadressiks, kohatised naiivnimetused "võrguaadress" ja
"Interneti-aadress" (= IP-aadress!)
on aga tugevalt eksitavad

olemus
mehhanism ressursside identifitseerimiseks Internetis,
näiteks veebilehtede adresseerimiseks, määrab
ressursi aadressi domeeninime, katalooginimed, failinime ning
pöördusprotokolli, näiteks
FTP, HTTP, RTMP; RTSP, IRC, koos pordi numbriga
(HTTP puhul vaikimisi 80)

ISO/IEC 2382-36:
URI-de alamhulga liige, mis annab mingi ressursi leidmiseks vahendi ta esmast pöördusmehhanismi kirjeldades
Märkus 1. Vt IETF standard RFC 3986.
= member of the subset of URIs that provide a means of locating a resource by describing its primary access mechanism
Note. See IETF RFC 3986.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/URL

https://www.computerhope.com/jargon/u/url.htm

https://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.html

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt

vt ka
- cURL
- OpenURL
- otse-URL
- selge URL
- tagasi-URL
- URI
- URL-signeerimine
- urlimürgitus

Toimub laadimine

URL

URL; url

(= Uniform Resource Locator,
"ühtne ressursilokaator")

Õ: HTTP kontekstis nimetatakse ka veebiaadressiks, kohatised naiivnimetused "võrguaadress" ja
"Interneti-aadress" (= IP-aadress!)
on aga tugevalt eksitavad

olemus
mehhanism ressursside identifitseerimiseks Internetis,
näiteks veebilehtede adresseerimiseks, määrab
ressursi aadressi domeeninime, katalooginimed, failinime ning
pöördusprotokolli, näiteks
FTP, HTTP, RTMP; RTSP, IRC, koos pordi numbriga
(HTTP puhul vaikimisi 80)

ISO/IEC 2382-36:
URI-de alamhulga liige, mis annab mingi ressursi leidmiseks vahendi ta esmast pöördusmehhanismi kirjeldades
Märkus 1. Vt IETF standard RFC 3986.
= member of the subset of URIs that provide a means of locating a resource by describing its primary access mechanism
Note. See IETF RFC 3986.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/URL

https://www.computerhope.com/jargon/u/url.htm

https://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.html

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt

vt ka
- cURL
- OpenURL
- otse-URL
- selge URL
- tagasi-URL
- URI
- URL-signeerimine
- urlimürgitus

Palun oodake...

Tõrge

URL

URL; url

(= Uniform Resource Locator,
"ühtne ressursilokaator")

Õ: HTTP kontekstis nimetatakse ka veebiaadressiks, kohatised naiivnimetused "võrguaadress" ja
"Interneti-aadress" (= IP-aadress!)
on aga tugevalt eksitavad

olemus
mehhanism ressursside identifitseerimiseks Internetis,
näiteks veebilehtede adresseerimiseks, määrab
ressursi aadressi domeeninime, katalooginimed, failinime ning
pöördusprotokolli, näiteks
FTP, HTTP, RTMP; RTSP, IRC, koos pordi numbriga
(HTTP puhul vaikimisi 80)

ISO/IEC 2382-36:
URI-de alamhulga liige, mis annab mingi ressursi leidmiseks vahendi ta esmast pöördusmehhanismi kirjeldades
Märkus 1. Vt IETF standard RFC 3986.
= member of the subset of URIs that provide a means of locating a resource by describing its primary access mechanism
Note. See IETF RFC 3986.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/URL

https://www.computerhope.com/jargon/u/url.htm

https://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.html

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL

standardid
https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt

vt ka
- cURL
- OpenURL
- otse-URL
- selge URL
- tagasi-URL
- URI
- URL-signeerimine
- urlimürgitus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!