AKIT
English Eesti

URL

URL; url

Õ:HTTP kontekstis nimetatakse ka veebiaadressiks, kohati käibivad naiivnimetused "võrguaadress" ja "Interneti-aadress" (= IP-aadress!) on aga tugevalt eksitavad

(Uniform Resource Locator, "ühtne ressursilokaator")

olemus
mehhanism ressursside identifitseerimiseks Internetis
- näiteks veebilehtede adresseerimiseks
- määrab ressursi aadressi
---------- domeeninime, katalooginimed, failinime
- määrab pöördusprotokolli, näiteks
---------- FTP, HTTP, RTMP; RTSP, IRC
- koos pordi numbriga
---------- HTTP puhul vaikimisi 80

ülevaateid
https://www.computerhope.com/jargon/u/url.htm

https://www.w3.org/Addressing/URL/url-spec.html

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_URL

https://www.gilliganondata.com/index.php/2012/05/22/the-anatomy-of-a-url-protocol-hostname-path-and-parameters/

standard
https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt

vt ka
- cURL
- OpenURL
- otse-URL
- selge URL
- tagasi-URL
- URI
- URL-signeerimine
- urlimürgitus