AKIT
English Eesti

identify (4)

identifitseerima (2)

olemus
identifikaatoriga varustama, identifikaatorit kinnistama

ISO/IEC 21000: olemite, seadmete, sisu ja sisuelementide identiteeti määravat kordumatut tähist kinnistama