issue (2)

väljalase (2); väljalaskmine (1); käibelelaskmine; väljaandmine; ringlusse laskmine

olemus
Merriam-Webster.
transitive verb
1a: to put forth or distribute usually officially
government issued a new airmail stamp
issue orders
b: to send out for sale or circulation : PUBLISH
2: to cause to come forth : DISCHARGE, EMIT


näiteid
bond issue -- võlakirjaemissioon; väärtpaberiemissioon
card issuer -- kaardi väljaandja; kaardiemitent
free issue -- aktsiate boonusemissioon
hot issue -- suure nõudlusega aktsiaemissioon
issue a decree -- dekreeti/määrust/ käskkirja välja andma
issue a guarantee -- tagatist andma
issue an ultimatum -- ultimaatumit esitama
issue a protest -- protestima
issue bank -- emissioonipank
issue credentials -- volikirju välja andma
issue legislation -- õigusakte välja andma
issue orders -- korraldusi andma
issue par -- emissioonihind
issue rate -- emissioonihind
issuer -- väljaandja; emitent
issuer of bill -- veksli väljaandja
issues -- väärtpaberid
letter of credit issuer -- akreditiivi esitaja
new issue -- uusemissioon; esmaväljalase
note issue -- paberraha emiteerimine/emissioon
overissue -- üleemissioon
par issue -- väärtpaberiemissioon nominaalväärtuse järgi
reissue -- 1. kordusemissioon 2. kordustrükk
unissued -- ringlusse laskmata; emiteerimata

Toimub laadimine

issue (2)

väljalase (2); väljalaskmine (1); käibelelaskmine; väljaandmine; ringlusse laskmine

olemus
Merriam-Webster.
transitive verb
1a: to put forth or distribute usually officially
government issued a new airmail stamp
issue orders
b: to send out for sale or circulation : PUBLISH
2: to cause to come forth : DISCHARGE, EMIT


näiteid
bond issue -- võlakirjaemissioon; väärtpaberiemissioon
card issuer -- kaardi väljaandja; kaardiemitent
free issue -- aktsiate boonusemissioon
hot issue -- suure nõudlusega aktsiaemissioon
issue a decree -- dekreeti/määrust/ käskkirja välja andma
issue a guarantee -- tagatist andma
issue an ultimatum -- ultimaatumit esitama
issue a protest -- protestima
issue bank -- emissioonipank
issue credentials -- volikirju välja andma
issue legislation -- õigusakte välja andma
issue orders -- korraldusi andma
issue par -- emissioonihind
issue rate -- emissioonihind
issuer -- väljaandja; emitent
issuer of bill -- veksli väljaandja
issues -- väärtpaberid
letter of credit issuer -- akreditiivi esitaja
new issue -- uusemissioon; esmaväljalase
note issue -- paberraha emiteerimine/emissioon
overissue -- üleemissioon
par issue -- väärtpaberiemissioon nominaalväärtuse järgi
reissue -- 1. kordusemissioon 2. kordustrükk
unissued -- ringlusse laskmata; emiteerimata

Palun oodake...

Tõrge

issue (2)

väljalase (2); väljalaskmine (1); käibelelaskmine; väljaandmine; ringlusse laskmine

olemus
Merriam-Webster.
transitive verb
1a: to put forth or distribute usually officially
government issued a new airmail stamp
issue orders
b: to send out for sale or circulation : PUBLISH
2: to cause to come forth : DISCHARGE, EMIT


näiteid
bond issue -- võlakirjaemissioon; väärtpaberiemissioon
card issuer -- kaardi väljaandja; kaardiemitent
free issue -- aktsiate boonusemissioon
hot issue -- suure nõudlusega aktsiaemissioon
issue a decree -- dekreeti/määrust/ käskkirja välja andma
issue a guarantee -- tagatist andma
issue an ultimatum -- ultimaatumit esitama
issue a protest -- protestima
issue bank -- emissioonipank
issue credentials -- volikirju välja andma
issue legislation -- õigusakte välja andma
issue orders -- korraldusi andma
issue par -- emissioonihind
issue rate -- emissioonihind
issuer -- väljaandja; emitent
issuer of bill -- veksli väljaandja
issues -- väärtpaberid
letter of credit issuer -- akreditiivi esitaja
new issue -- uusemissioon; esmaväljalase
note issue -- paberraha emiteerimine/emissioon
overissue -- üleemissioon
par issue -- väärtpaberiemissioon nominaalväärtuse järgi
reissue -- 1. kordusemissioon 2. kordustrükk
unissued -- ringlusse laskmata; emiteerimata

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!