investment

investeering

olemus
ISO 22300:
ressursside paigutamine määratletud eesmärkide ja
muude hüvede saavutamiseks; kaks põhiliiki on
otsesed kulutused hoonetele, masinatele jms varadele, ning kaudsed kulutused väärtpaberitele, näiteks aktsiatele
=
allocation of resources to achieve defined objectives and other benefits
Note. Investment takes two main forms: direct spending on buildings, machinery and similar assets; and indirect spending on financial securities such as bonds and shares.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Investment

Toimub laadimine

investment

investeering

olemus
ISO 22300:
ressursside paigutamine määratletud eesmärkide ja
muude hüvede saavutamiseks; kaks põhiliiki on
otsesed kulutused hoonetele, masinatele jms varadele, ning kaudsed kulutused väärtpaberitele, näiteks aktsiatele
=
allocation of resources to achieve defined objectives and other benefits
Note. Investment takes two main forms: direct spending on buildings, machinery and similar assets; and indirect spending on financial securities such as bonds and shares.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Investment

Palun oodake...

Tõrge

investment

investeering

olemus
ISO 22300:
ressursside paigutamine määratletud eesmärkide ja
muude hüvede saavutamiseks; kaks põhiliiki on
otsesed kulutused hoonetele, masinatele jms varadele, ning kaudsed kulutused väärtpaberitele, näiteks aktsiatele
=
allocation of resources to achieve defined objectives and other benefits
Note. Investment takes two main forms: direct spending on buildings, machinery and similar assets; and indirect spending on financial securities such as bonds and shares.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Investment

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!