AKIT
English Eesti

Internet of things

esemevõrk, värkvõrk

(K. Ashtoni termin, 1999)

olemus
(a) nutiseadmeid Interneti kaudu ühendav pealisvõrk

(b) paljudes allikates: = totaalvõrk

ITU-T Y.2060: infoühiskonna globaaltaristu:
- põhineb praegustel ja tärkavatel koostalitlusvõimelistel infotehnoloogia liikidel
- võimaldab füüsiliste ja virtuaalsete esemete kokkuühendamise teel progressiivteenuseid
- tagades turva- ja privaatsusnõudeid
- laiemas tähenduses võib vaadelda tehniliste ja sotsiaalsete järelmitega nägemusena

täpsemalt
füüsiliste objektide (seadmete, toodete, taimede jms) ühese automaaatse identifitseerimise ja nende virtuaalesituste võrgustuse kontseptsioon:
- RFID-tehnoloogia rakendamise edasiarendus
- on suunatud inimese osaluse minimeerimisele andurite ja arukate liideste kasutamist laiendades
- alates 2009 on olulisel kohal suurriikide (eriti Hiina) ja Euroopa Liidu strateegilistes arenduskavades

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=QSIPNhOiMoE

https://www.youtube.com/watch?v=uEsKZGOxNKw

https://www.slideshare.net/ValaAfshar/internet-of-thingsslideshare/2-HAPIfork_The_HAPIfork_is_an

https://www.postscapes.com/reviews/tag/presenttags/overview/

ITU-T Y.2060
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-E&type=items

turvalisus
https://www.slideshare.net/danielmiessler/the-iot-attack-surface

http://autosec.se/wp-content/uploads/2018/05/Carlsson-Na%CC%88f-Internet-of-Things-Hacking.pdf

http://www.computerweekly.com/opinion/How-to-mitigate-security-risks-associated-with-IoT

https://www.pwnieexpress.com/hubfs/2017InternetOfEvilThings.pdf?utm_campaign=IoET+2017&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=42452447

https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2017/0215.html

https://www.computer.org/web/prpl-matters/content?g=8459902&type=article&urlTitle=coping-with-the-internet-of-unnecessary-things&lf1=7701638684d136616110261c62281496

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-183.pdf

https://securityledger.com/2016/08/nist-outlines-a-secure-network-of-things/

taristu ahelrünne
https://eprint.iacr.org/2016/1047.pdf

privaatsus
https://gizmodo.com/the-house-that-spied-on-me-1822429852?rev=1518027891546

vt ka
- BrickerBot
- kõigevõrk
- totaalvõrk
- ZigBee, turvalisus