AKIT
English Eesti

ISO/IEC 24760

ISO/IEC 24760

olemus
identiteedihalduse karkassi standard

üldpealkiri
"Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Karkass identiteedihalduseks"

standardi osad
24760-1: Terminoloogia ja mõisted
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24760:-1:ed-1:v1:en

24760-2: Etalonarhitektuur ja nõuded
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24760:-2:ed-1:v1:en

24760-3: Praktika
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24760:-3:ed-1:v1:en