IT-Grundschutz

BSI etalonturbe süsteem

(""aluskaitse"; BSI kasutab süsteemi originaalnime
ka ingliskeelses tekstis)

olemus
Infoturbe Liiduameti
etalonturbe süsteem:
- põhineb tüüpjuhtude riskianalüüsil
- analüüs lähtub 47st alusohust
- modelleerib objekti etalonmoodulitega
- vahetulemiks loob turvanõudestiku
- lõpptulemiks loob turvameetmestiku
- sisaldab erandjuhtude käsitlust
- võimaldab kasutajal lisada oma mooduleid
=
a methodology from the German Federal Office for Information Security (BSI) to identify and implement computer security measures in an organization

komponendid
(i) etalonmudel:
- etalonmoodulite kataloog -- turvanõudestik
- teostusjuhiste kataloog -- turvameetmestik
- alusohtude kataloog
(ii) juhendmaterjal (x = versiooni number):
- infoturbe halduse standard x00-1
- metoodikastandard x00-2
- riskianalüüsi standard x00-3
+ võimalikud muud

etalonmoodulid
- turbehalduse kiht: grupp ISMS
- protsessikiht: grupid ORP, CON, OPS
- süsteemikiht: grupid APP, SYS, IND, NET, INF
- turvaseire kiht: grupp DER

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/IT_baseline_protection

https://www.runecast.com/blog/bsi-it-grundschutz-compliance

https://www.deutsche-flagge.de/de/redaktion/dokumente/ism-rundschreiben/circ2020_1_1_eng.pdf

https://infopulse-scm.com/news/it-grundschutz-day-2021/

veebileht
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi_it_gs_comp_2021.html

vt ka
- BSI etalonmoodul

Toimub laadimine

IT-Grundschutz

BSI etalonturbe süsteem

(""aluskaitse"; BSI kasutab süsteemi originaalnime
ka ingliskeelses tekstis)

olemus
Infoturbe Liiduameti
etalonturbe süsteem:
- põhineb tüüpjuhtude riskianalüüsil
- analüüs lähtub 47st alusohust
- modelleerib objekti etalonmoodulitega
- vahetulemiks loob turvanõudestiku
- lõpptulemiks loob turvameetmestiku
- sisaldab erandjuhtude käsitlust
- võimaldab kasutajal lisada oma mooduleid
=
a methodology from the German Federal Office for Information Security (BSI) to identify and implement computer security measures in an organization

komponendid
(i) etalonmudel:
- etalonmoodulite kataloog -- turvanõudestik
- teostusjuhiste kataloog -- turvameetmestik
- alusohtude kataloog
(ii) juhendmaterjal (x = versiooni number):
- infoturbe halduse standard x00-1
- metoodikastandard x00-2
- riskianalüüsi standard x00-3
+ võimalikud muud

etalonmoodulid
- turbehalduse kiht: grupp ISMS
- protsessikiht: grupid ORP, CON, OPS
- süsteemikiht: grupid APP, SYS, IND, NET, INF
- turvaseire kiht: grupp DER

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/IT_baseline_protection

https://www.runecast.com/blog/bsi-it-grundschutz-compliance

https://www.deutsche-flagge.de/de/redaktion/dokumente/ism-rundschreiben/circ2020_1_1_eng.pdf

https://infopulse-scm.com/news/it-grundschutz-day-2021/

veebileht
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi_it_gs_comp_2021.html

vt ka
- BSI etalonmoodul

Palun oodake...

Tõrge

IT-Grundschutz

BSI etalonturbe süsteem

(""aluskaitse"; BSI kasutab süsteemi originaalnime
ka ingliskeelses tekstis)

olemus
Infoturbe Liiduameti
etalonturbe süsteem:
- põhineb tüüpjuhtude riskianalüüsil
- analüüs lähtub 47st alusohust
- modelleerib objekti etalonmoodulitega
- vahetulemiks loob turvanõudestiku
- lõpptulemiks loob turvameetmestiku
- sisaldab erandjuhtude käsitlust
- võimaldab kasutajal lisada oma mooduleid
=
a methodology from the German Federal Office for Information Security (BSI) to identify and implement computer security measures in an organization

komponendid
(i) etalonmudel:
- etalonmoodulite kataloog -- turvanõudestik
- teostusjuhiste kataloog -- turvameetmestik
- alusohtude kataloog
(ii) juhendmaterjal (x = versiooni number):
- infoturbe halduse standard x00-1
- metoodikastandard x00-2
- riskianalüüsi standard x00-3
+ võimalikud muud

etalonmoodulid
- turbehalduse kiht: grupp ISMS
- protsessikiht: grupid ORP, CON, OPS
- süsteemikiht: grupid APP, SYS, IND, NET, INF
- turvaseire kiht: grupp DER

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/IT_baseline_protection

https://www.runecast.com/blog/bsi-it-grundschutz-compliance

https://www.deutsche-flagge.de/de/redaktion/dokumente/ism-rundschreiben/circ2020_1_1_eng.pdf

https://infopulse-scm.com/news/it-grundschutz-day-2021/

veebileht
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi_it_gs_comp_2021.html

vt ka
- BSI etalonmoodul

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!