elementary threat

alusoht

olemus
BSI etalonturbe süsteemis:
üks ohtudest, mis on BSI
riskianalüüsi ja turbeetaloni aluseks:
=
one of the typical threats that is considered in the
BSI IT Grundscutz risk and security models

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi-standard-2003_en_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(page 12)

- tuli
- halvad keskkonnatingimused
- vesi
- määrdumine, tolm, korrosioon
- loodusõnnetused
- keskkonnaõnnetused
- olulised keskkonnasündmused
- toitekatkestus või -häire
- sidevõrkude tõrge või häire
- tehnovõrkude tõrge või häire
- teenusetarnete tõrge või häire
- elektromagnethäired
- paljastava parasiitkiirguse püük
- spionaaž
- pealtkuulamine
- seadmete, andmekandjate, dokumentide vargus
- seadmete, andmekandjate, dokumentide kaotamine
- halb kavandamine, sobitamata jätmine
- tundliku teabe avalikustamine
- teabe või toodete ebausaldatav allikas
- riistvara või tarkvara manipuleerimine
- informatsiooni manipuleerimine
- lubamatu sisenemine IT-süsteemidesse
- seadmete või andmekandjate hävitus
- seadmete või süsteemide tõrge
- seadmete või süsteemide väärtalitlus
- ressursside puudumine
- tarkvara nõrkused või vead
- seaduste või eeskirjade rikkumine
- seadmete ja süsteemide lubamatu kasutamine või haldus
- seadmete ja süsteemide väär kasutamine või haldus
- volituste kuritarvitus
- personali puudumine
- rünne (füüsiline)
- sundus, väljapressimine, korruptsioon
- nimevargus
- toimingute salgamine
- isikuandmete väärkasutus
- kahjurprogrammid
- teenusetõkestus
- sabotaaž
- suhtluskunst
- sõnumite süstimine
- lubamatu sisenemine ruumidesse
- andmekaotus
- tundliku teabe tervikluse kadu
- IT-põhiste rünnete kahjulikud kõrvaltoimed

Toimub laadimine

elementary threat

alusoht

olemus
BSI etalonturbe süsteemis:
üks ohtudest, mis on BSI
riskianalüüsi ja turbeetaloni aluseks:
=
one of the typical threats that is considered in the
BSI IT Grundscutz risk and security models

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi-standard-2003_en_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(page 12)

- tuli
- halvad keskkonnatingimused
- vesi
- määrdumine, tolm, korrosioon
- loodusõnnetused
- keskkonnaõnnetused
- olulised keskkonnasündmused
- toitekatkestus või -häire
- sidevõrkude tõrge või häire
- tehnovõrkude tõrge või häire
- teenusetarnete tõrge või häire
- elektromagnethäired
- paljastava parasiitkiirguse püük
- spionaaž
- pealtkuulamine
- seadmete, andmekandjate, dokumentide vargus
- seadmete, andmekandjate, dokumentide kaotamine
- halb kavandamine, sobitamata jätmine
- tundliku teabe avalikustamine
- teabe või toodete ebausaldatav allikas
- riistvara või tarkvara manipuleerimine
- informatsiooni manipuleerimine
- lubamatu sisenemine IT-süsteemidesse
- seadmete või andmekandjate hävitus
- seadmete või süsteemide tõrge
- seadmete või süsteemide väärtalitlus
- ressursside puudumine
- tarkvara nõrkused või vead
- seaduste või eeskirjade rikkumine
- seadmete ja süsteemide lubamatu kasutamine või haldus
- seadmete ja süsteemide väär kasutamine või haldus
- volituste kuritarvitus
- personali puudumine
- rünne (füüsiline)
- sundus, väljapressimine, korruptsioon
- nimevargus
- toimingute salgamine
- isikuandmete väärkasutus
- kahjurprogrammid
- teenusetõkestus
- sabotaaž
- suhtluskunst
- sõnumite süstimine
- lubamatu sisenemine ruumidesse
- andmekaotus
- tundliku teabe tervikluse kadu
- IT-põhiste rünnete kahjulikud kõrvaltoimed

Palun oodake...

Tõrge

elementary threat

alusoht

olemus
BSI etalonturbe süsteemis:
üks ohtudest, mis on BSI
riskianalüüsi ja turbeetaloni aluseks:
=
one of the typical threats that is considered in the
BSI IT Grundscutz risk and security models

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Grundschutz/International/bsi-standard-2003_en_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(page 12)

- tuli
- halvad keskkonnatingimused
- vesi
- määrdumine, tolm, korrosioon
- loodusõnnetused
- keskkonnaõnnetused
- olulised keskkonnasündmused
- toitekatkestus või -häire
- sidevõrkude tõrge või häire
- tehnovõrkude tõrge või häire
- teenusetarnete tõrge või häire
- elektromagnethäired
- paljastava parasiitkiirguse püük
- spionaaž
- pealtkuulamine
- seadmete, andmekandjate, dokumentide vargus
- seadmete, andmekandjate, dokumentide kaotamine
- halb kavandamine, sobitamata jätmine
- tundliku teabe avalikustamine
- teabe või toodete ebausaldatav allikas
- riistvara või tarkvara manipuleerimine
- informatsiooni manipuleerimine
- lubamatu sisenemine IT-süsteemidesse
- seadmete või andmekandjate hävitus
- seadmete või süsteemide tõrge
- seadmete või süsteemide väärtalitlus
- ressursside puudumine
- tarkvara nõrkused või vead
- seaduste või eeskirjade rikkumine
- seadmete ja süsteemide lubamatu kasutamine või haldus
- seadmete ja süsteemide väär kasutamine või haldus
- volituste kuritarvitus
- personali puudumine
- rünne (füüsiline)
- sundus, väljapressimine, korruptsioon
- nimevargus
- toimingute salgamine
- isikuandmete väärkasutus
- kahjurprogrammid
- teenusetõkestus
- sabotaaž
- suhtluskunst
- sõnumite süstimine
- lubamatu sisenemine ruumidesse
- andmekaotus
- tundliku teabe tervikluse kadu
- IT-põhiste rünnete kahjulikud kõrvaltoimed

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!