AKIT
English Eesti

elementary threat

alusoht

olemus
BSI etalonturbe süsteemis:
oht, mis kuulub
BSI riskianalüüsi ja turbeetaloni
aluseks võetud ohtude hulka:
- tuli
- halvad keskkonnatingimused
- vesi
- määrdumine, tolm, korrosioon
- loodusõnnetused
- keskkonnaõnnetused
- olulised keskkonnasündmused
- toitekatkestus või -häire
- sidevõrkude tõrge või häire
- tehnovõrkude tõrge või häire
- teenusetarnete tõrge või häire
- elektromagnethäired
- paljastava parasiitkiirguse püük
- spionaaž
- pealtkuulamine
- seadmete, andmekandjate, dokumentide vargus
- seadmete, andmekandjate, dokumentide kaotamine
- halb kavandamine, sobitamata jätmine
- tundliku teabe avalikustamine
- teabe või toodete ebausaldatav allikas
- riistvara või tarkvara manipuleerimine
- informatsiooni manipuleerimine
- lubamatu sisenemine IT-süsteemidesse
- seadmete või andmekandjate hävitus
- seadmete või süsteemide tõrge
- seadmete või süsteemide väärtalitlus
- ressursside puudumine
- tarkvara nõrkused või vead
- seaduste või eeskirjade rikkumine
- seadmete ja süsteemide lubamatu kasutamine või haldus
- seadmete ja süsteemide väär kasutamine või haldus
- volituste kuritarvitus
- personali puudumine
- rünne (füüsiline)
- sundus, väljapressimine, korruptsioon
- nimevargus
- toimingute salgamine
- isikuandmete väärkasutus
- kahjurprogrammid
- teenusetõkestus
- sabotaaž
- suhtluskunst
- sõnumite süstimine
- lubamatu sisenemine ruumidesse
- andmekaotus
- tundliku teabe tervikluse kadu
- IT-põhiste rünnete kahjulikud kõrvaltoimed