extranet

partnerivõrk, ekstranet

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
sisevõrkude kogum (sisevõrgustik),
mis on ühendatud spetsiifilistel eesmärkidel
ja hõlmab mitut organisatsiooni
= set of intranets connected for specific objectives, spanning multiple organizations

ISO/IEC 27033:
organisatsiooni sisevõrgu laiendus,
eeskätt avaliku võrgu taristu kaudu;
võimaldab organisatsioonil ning
temaga suhetes olevatel
teistel organisatsioonidel ja isikutel
ühiselt kasutada ressursse ning
annab piiratud juurdepääsu oma sisevõrgule,
näiteks lubades kliente mingisse sisevõrgu ossa
= extension of an organization's Intranet, especially over the public network infrastructure, enabling resource sharing between the organization and other organizations and individuals that it deals with by providing limited access to its Intranet

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Extranet

https://www.ionos.com/startupguide/productivity/extranet/

https://ungoti.com/blog/intranet-vs-extranet/

https://blog.demandmetric.com/2008/07/24/extranet-best-practices

turvalisus
https://www.claromentis.com/blog/4-security-strategies-secure-extranet/

Toimub laadimine

extranet

partnerivõrk, ekstranet

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
sisevõrkude kogum (sisevõrgustik),
mis on ühendatud spetsiifilistel eesmärkidel
ja hõlmab mitut organisatsiooni
= set of intranets connected for specific objectives, spanning multiple organizations

ISO/IEC 27033:
organisatsiooni sisevõrgu laiendus,
eeskätt avaliku võrgu taristu kaudu;
võimaldab organisatsioonil ning
temaga suhetes olevatel
teistel organisatsioonidel ja isikutel
ühiselt kasutada ressursse ning
annab piiratud juurdepääsu oma sisevõrgule,
näiteks lubades kliente mingisse sisevõrgu ossa
= extension of an organization's Intranet, especially over the public network infrastructure, enabling resource sharing between the organization and other organizations and individuals that it deals with by providing limited access to its Intranet

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Extranet

https://www.ionos.com/startupguide/productivity/extranet/

https://ungoti.com/blog/intranet-vs-extranet/

https://blog.demandmetric.com/2008/07/24/extranet-best-practices

turvalisus
https://www.claromentis.com/blog/4-security-strategies-secure-extranet/

Palun oodake...

Tõrge

extranet

partnerivõrk, ekstranet

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
sisevõrkude kogum (sisevõrgustik),
mis on ühendatud spetsiifilistel eesmärkidel
ja hõlmab mitut organisatsiooni
= set of intranets connected for specific objectives, spanning multiple organizations

ISO/IEC 27033:
organisatsiooni sisevõrgu laiendus,
eeskätt avaliku võrgu taristu kaudu;
võimaldab organisatsioonil ning
temaga suhetes olevatel
teistel organisatsioonidel ja isikutel
ühiselt kasutada ressursse ning
annab piiratud juurdepääsu oma sisevõrgule,
näiteks lubades kliente mingisse sisevõrgu ossa
= extension of an organization's Intranet, especially over the public network infrastructure, enabling resource sharing between the organization and other organizations and individuals that it deals with by providing limited access to its Intranet

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Extranet

https://www.ionos.com/startupguide/productivity/extranet/

https://ungoti.com/blog/intranet-vs-extranet/

https://blog.demandmetric.com/2008/07/24/extranet-best-practices

turvalisus
https://www.claromentis.com/blog/4-security-strategies-secure-extranet/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!