AKIT
English Eesti

executable space protection

mälu käitustõrje

mäluala märgistamine aparatuursete vahenditega (eeskätt käitustõrjebitiga) mittekäituslikuks, nii et katse käitada selle ala sisu masinakoodina tekitab erandi