AKIT
English Eesti

element

element (1)

(1a) mimesuguses tavalises algosise tähenduses

(1b) kontekstist sõltuvas eritähenduses, sealhulgas

ISO/IEC 19770: <infostruktuuri> komponent, mis annab teavet selle < infostruktuuriga> esindatava olemi kohta

ISO/IEC 19770: XML-dokumendi komponent või õiguseskeemi osa, mis annab teavet õiguseskeemiga esitatava õiguse kohta

CC: üksiku turvavajaduse jagamatu määrang

vt ka
- ActiveX-element
- algebraline element
- andmeelement
- difraktiivelement
- difraktiivne muutoptiline element
- galvaanielement
- komponent
- konfiguratsioonielement
- lisa-turvaelement
- loogikaelement
- moodul
- muutoptiline element
- salvestielement
- täiendelementidega võre
- toiteelement
- transtsendentne element
- tugielement
- ühikelement
- võrguelement