AKIT
English Eesti

data element

andmeelement

olemus
elementaarne töötluseks määratletud
nimeline andmeüksus,
ühene, täpse tähenduse või täpse semantikaga

ISO/IEC 24570:
kasutaja vaatepunktist elementaarseim andmevorm
teabe juhtimiseks, salvestuseks või edastuseks

ISO/IEC 20926:
ühene kasutaja tuvastatav kordumatu atribuut

ISO/IEC 29881:
ühene kasutaja tuvastatav kordumatu väli
alus-funktsionaalkomponentides

ISO/IEC 24570:
kasutaja seisukohalt elementaarseim andmevorm
teabe juhtimiseks, salvestuseks või edastuseks

ISO/IEC 20968:
ühene kasutaja tuvastatav mitterekursiivne teabeüksus

näiteid
- aadress
- nimi
- vanus

atribuudid, näide
https://nces.ed.gov/forum/dataqualitycourse/pdf/8_Study_Guide.pdf

vt ka
- andmesõnastik