data element

andmeelement

olemus
elementaarne määratletud nimeline andmeüksus,
mis on ühene, täpse tähenduse või täpse semantikaga,
näiteks aadress, nimi, vanus
https://nces.ed.gov/forum/dataqualitycourse/pdf/8_Study_Guide.pdf

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 29881:
ühene kasutaja tuvastatav kordumatu väli
alus-funktsionaalkomponendis
= unique, user-recognizable, non-repeated field in a basic functional component

ISO/IEC 2382:
(i) elementaarüksusena käsitletav nimega seos käsitlusvalla objektide ja neid esitavate sõnade vahel
Sellise loomuga seos hõlmab objektide hulga, sõnade hulga ja objekt-sõna-paaride hulga, milles objekt ja sõna on võetud vastavast hulgast. Paaride hulk esitab üksühest vastavust objektihulga kõigi elementide ja sõnahulga sama arvu elementide vahel.
Näide.
Objektide hulk: maailma maad; sõnade hulk: ühe-, kahe- või kolmemärgilised stringid; paaride hulk: "A" - Austria Vabariik, "B" - Belgia Kuningriik, "CH - Šveitsi Konföderatsioon, "USA" - Ameerika Ühendriigid. Selle andmeelemendi nimi on "Autode maatunnus". Kui see ei tekita vääriti mõistmist, nimetatakse "Autode maatunnuseks" ka kõiki kehtivaid sõnu "A", "B", "CH", ..., "USA".
Märkus. Objektid võivad olla konkreetsed või abstraktsed.
Seoses ei pea tingimata osalema kõik sõna elemendid.
= a named relationship, viewed as an elementary unit, established between objects of the universe of discourse and words representing them
A relationship of this nature comprises a set of objects, a set of words, and a set of object-word-pairs, where the object and the word are taken from the respective set. The set of pairs represents a one-to-one correspondence among all elements of the object set and an equal number of elements of the word set.
Example. The set of objects: The countries of the world;
the set of words: Strings of one, two, or three characters;
the set of pairs: "A" for the Republic of Austria;
"B" for the Kingdom of Belgium;
"CH" for the Confederation of Switzerland;
"USA" for the United States of America.
This data element is named „Country identifier for automobiles„. If a misunderstanding can be excluded, each of the valid words "A", "B", "CH", ..., "USA" is usually also called "Country identifier of automobiles".
NOTE. Objects may be concrete or abstract.
It is not necessary that all elements of the word set participate in the relationship.

(ii) andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks
= a unit of data that in a certain context is considered indivisible

ISO/IEC 2382-36:
andmeüksus, mille määratlus, identifikaator, esitus ja lubatavad väärtused määrab atribuudistik
= unit of data for which the definition, identifica-
tion, representation and permissible values are
specified by means of a set of attributes


ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/6740/data-element

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_element

vt ka
- andmesõnastik

Toimub laadimine

data element

andmeelement

olemus
elementaarne määratletud nimeline andmeüksus,
mis on ühene, täpse tähenduse või täpse semantikaga,
näiteks aadress, nimi, vanus
https://nces.ed.gov/forum/dataqualitycourse/pdf/8_Study_Guide.pdf

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 29881:
ühene kasutaja tuvastatav kordumatu väli
alus-funktsionaalkomponendis
= unique, user-recognizable, non-repeated field in a basic functional component

ISO/IEC 2382:
(i) elementaarüksusena käsitletav nimega seos käsitlusvalla objektide ja neid esitavate sõnade vahel
Sellise loomuga seos hõlmab objektide hulga, sõnade hulga ja objekt-sõna-paaride hulga, milles objekt ja sõna on võetud vastavast hulgast. Paaride hulk esitab üksühest vastavust objektihulga kõigi elementide ja sõnahulga sama arvu elementide vahel.
Näide.
Objektide hulk: maailma maad; sõnade hulk: ühe-, kahe- või kolmemärgilised stringid; paaride hulk: "A" - Austria Vabariik, "B" - Belgia Kuningriik, "CH - Šveitsi Konföderatsioon, "USA" - Ameerika Ühendriigid. Selle andmeelemendi nimi on "Autode maatunnus". Kui see ei tekita vääriti mõistmist, nimetatakse "Autode maatunnuseks" ka kõiki kehtivaid sõnu "A", "B", "CH", ..., "USA".
Märkus. Objektid võivad olla konkreetsed või abstraktsed.
Seoses ei pea tingimata osalema kõik sõna elemendid.
= a named relationship, viewed as an elementary unit, established between objects of the universe of discourse and words representing them
A relationship of this nature comprises a set of objects, a set of words, and a set of object-word-pairs, where the object and the word are taken from the respective set. The set of pairs represents a one-to-one correspondence among all elements of the object set and an equal number of elements of the word set.
Example. The set of objects: The countries of the world;
the set of words: Strings of one, two, or three characters;
the set of pairs: "A" for the Republic of Austria;
"B" for the Kingdom of Belgium;
"CH" for the Confederation of Switzerland;
"USA" for the United States of America.
This data element is named „Country identifier for automobiles„. If a misunderstanding can be excluded, each of the valid words "A", "B", "CH", ..., "USA" is usually also called "Country identifier of automobiles".
NOTE. Objects may be concrete or abstract.
It is not necessary that all elements of the word set participate in the relationship.

(ii) andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks
= a unit of data that in a certain context is considered indivisible

ISO/IEC 2382-36:
andmeüksus, mille määratlus, identifikaator, esitus ja lubatavad väärtused määrab atribuudistik
= unit of data for which the definition, identifica-
tion, representation and permissible values are
specified by means of a set of attributes


ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/6740/data-element

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_element

vt ka
- andmesõnastik

Palun oodake...

Tõrge

data element

andmeelement

olemus
elementaarne määratletud nimeline andmeüksus,
mis on ühene, täpse tähenduse või täpse semantikaga,
näiteks aadress, nimi, vanus
https://nces.ed.gov/forum/dataqualitycourse/pdf/8_Study_Guide.pdf

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 29881:
ühene kasutaja tuvastatav kordumatu väli
alus-funktsionaalkomponendis
= unique, user-recognizable, non-repeated field in a basic functional component

ISO/IEC 2382:
(i) elementaarüksusena käsitletav nimega seos käsitlusvalla objektide ja neid esitavate sõnade vahel
Sellise loomuga seos hõlmab objektide hulga, sõnade hulga ja objekt-sõna-paaride hulga, milles objekt ja sõna on võetud vastavast hulgast. Paaride hulk esitab üksühest vastavust objektihulga kõigi elementide ja sõnahulga sama arvu elementide vahel.
Näide.
Objektide hulk: maailma maad; sõnade hulk: ühe-, kahe- või kolmemärgilised stringid; paaride hulk: "A" - Austria Vabariik, "B" - Belgia Kuningriik, "CH - Šveitsi Konföderatsioon, "USA" - Ameerika Ühendriigid. Selle andmeelemendi nimi on "Autode maatunnus". Kui see ei tekita vääriti mõistmist, nimetatakse "Autode maatunnuseks" ka kõiki kehtivaid sõnu "A", "B", "CH", ..., "USA".
Märkus. Objektid võivad olla konkreetsed või abstraktsed.
Seoses ei pea tingimata osalema kõik sõna elemendid.
= a named relationship, viewed as an elementary unit, established between objects of the universe of discourse and words representing them
A relationship of this nature comprises a set of objects, a set of words, and a set of object-word-pairs, where the object and the word are taken from the respective set. The set of pairs represents a one-to-one correspondence among all elements of the object set and an equal number of elements of the word set.
Example. The set of objects: The countries of the world;
the set of words: Strings of one, two, or three characters;
the set of pairs: "A" for the Republic of Austria;
"B" for the Kingdom of Belgium;
"CH" for the Confederation of Switzerland;
"USA" for the United States of America.
This data element is named „Country identifier for automobiles„. If a misunderstanding can be excluded, each of the valid words "A", "B", "CH", ..., "USA" is usually also called "Country identifier of automobiles".
NOTE. Objects may be concrete or abstract.
It is not necessary that all elements of the word set participate in the relationship.

(ii) andmeüksus, mis teatud kontekstis loetakse jagamatuks
= a unit of data that in a certain context is considered indivisible

ISO/IEC 2382-36:
andmeüksus, mille määratlus, identifikaator, esitus ja lubatavad väärtused määrab atribuudistik
= unit of data for which the definition, identifica-
tion, representation and permissible values are
specified by means of a set of attributes


ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/6740/data-element

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_element

vt ka
- andmesõnastik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!