AKIT
English Eesti

data element

andmeelement

olemus
ühene täpse tähenduse või täpse semantikaga nimeline elementaarne töötluseks määratletud andmeüksus

ISO/IEC 24570: kasutaja vaatepunktist elementaarseim andmevorm teabe juhtimiseks, salvestuseks või edastuseks

ISO/IEC 20926: ühene kasutaja tuvastatav kordumatu atribuut

ISO/IEC 29881: ühene kasutaja tuvastatav kordumatu väli alus-funktsionaalkomponentides

ISO/IEC 24570: kasutaja seisukohalt elementaarseim andmevorm teabe juhtimiseks, salvestuseks või edastuseks

ISO/IEC 20968: ühene kasutaja tuvastatav mitterekursiivne teabeüksus

näiteid
- aadress
- nimi
- vanus