determinant

determinant

olemus
\(n\)-järku determinant on
\(n\times n\) maatriksiga \(M\) seotud arv
\(\mathop{\mathrm{det}} M = \sum_{\sigma\in S_n} \mathop{\mathrm{sgn}}(\sigma) m_{1\sigma(1)}\cdot \ldots\cdot m_{n\sigma(n)}\),
kus
- \(m_{ij}\) on maatriksi elemendid,
- summeerimine toimub üle kõigi
hulga \(\{1, 2, \ldots, n\}\) permutatsioonide ja
- \(\mathop{\mathrm{sgn}}(\sigma)\) on permutatsiooni signatuur

ülevaateid
https://www.hec.ca/en/cams/help/topics/Matrix_determinants.pdf

https://www.math.ust.hk/~mabfchen/Math111/Determinant.pdf

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/least-squares-determinants-and-eigenvalues/properties-of-determinants/MIT18_06SCF11_Ses2.5sum.pdf

Toimub laadimine

determinant

determinant

olemus
\(n\)-järku determinant on
\(n\times n\) maatriksiga \(M\) seotud arv
\(\mathop{\mathrm{det}} M = \sum_{\sigma\in S_n} \mathop{\mathrm{sgn}}(\sigma) m_{1\sigma(1)}\cdot \ldots\cdot m_{n\sigma(n)}\),
kus
- \(m_{ij}\) on maatriksi elemendid,
- summeerimine toimub üle kõigi
hulga \(\{1, 2, \ldots, n\}\) permutatsioonide ja
- \(\mathop{\mathrm{sgn}}(\sigma)\) on permutatsiooni signatuur

ülevaateid
https://www.hec.ca/en/cams/help/topics/Matrix_determinants.pdf

https://www.math.ust.hk/~mabfchen/Math111/Determinant.pdf

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/least-squares-determinants-and-eigenvalues/properties-of-determinants/MIT18_06SCF11_Ses2.5sum.pdf

Palun oodake...

Tõrge

determinant

determinant

olemus
\(n\)-järku determinant on
\(n\times n\) maatriksiga \(M\) seotud arv
\(\mathop{\mathrm{det}} M = \sum_{\sigma\in S_n} \mathop{\mathrm{sgn}}(\sigma) m_{1\sigma(1)}\cdot \ldots\cdot m_{n\sigma(n)}\),
kus
- \(m_{ij}\) on maatriksi elemendid,
- summeerimine toimub üle kõigi
hulga \(\{1, 2, \ldots, n\}\) permutatsioonide ja
- \(\mathop{\mathrm{sgn}}(\sigma)\) on permutatsiooni signatuur

ülevaateid
https://www.hec.ca/en/cams/help/topics/Matrix_determinants.pdf

https://www.math.ust.hk/~mabfchen/Math111/Determinant.pdf

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/least-squares-determinants-and-eigenvalues/properties-of-determinants/MIT18_06SCF11_Ses2.5sum.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!