database (1)

andmebaas

Õ: eksitav on andmebaasiks nimetada andmebaasi aluseks olevat andmebaasihaldurit (näiteks Oracle'it)

olemus
ettevõtete ja isikute infotöötluse ja -otsingu tarbeks vajalik struktureeritud ja hallatav andmete kogum koos ta halduse tarkvaraga, tavaliselt üks kõige tähtsamaid infovarasid;

ISO/IEC 2382:
rakendusvaldkondi toetav andmete kogum, mis on organiseeritud vastavalt mingile kontseptuaalsele struktuurile, mis kirjeldab nende andmete omadusi ja neile andmetele vastavate olemite vahelisi seoseid
= a collection of data organized according to a conceptual structure describing the characteristics of these data and the relationships among their corresponding entities, supporting application areas

ISO/IEC 24713:
arvutis hoitav struktureeritud andmekogum
= structured set of data held in a computer

database controller -- andmebaasikontroller
database design description -- andmebaasi lahenduse kirjeldus
database designer -- andmebaasi projekteerija
database detailed design description --
-- andmebaasi detaillahenduse kirjeldus
database environment -- andmebaasikeskkond
database language -- andmebaasikeel

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=xNJZYX6tpWU

http://www.databaseprimer.com/

http://www.inf.unibz.it/~nutt/Teaching/IDBs1011/idbs-slides.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Database

http://www.esp.org/db-fund.pdf

https://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_Databases

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_databases

turvalisus
https://en.wikipedia.org/wiki/Database_security

https://www.youtube.com/watch?v=yZBgiMSDNyM

http://resources.infosecinstitute.com/database-security/

https://www.linkedin.com/pulse/top-ten-database-security-threats-most-significant-risks-james-fisher

http://www.zdnet.com/article/the-top-ten-most-common-database-security-vulnerabilities/

https://mariadb.com/resources/blog/5-essential-practices-database-security

http://samples.jbpub.com/9781284056945/DBICHAP8.pdf

https://www.cs.uct.ac.za/mit_notes/database/pdfs/chp12.pdf

http://ce.sharif.edu/courses/94-95/1/ce734-1/resources/root/Books/Database%20Security%20-%20Chapter16.pdf

https://aircconline.com/ijist/V6N2/6216ijist18.pdf

https://www.imperva.com/blog/a-quick-start-introduction-to-database-security-an-operational-approach/

https://backendless.com/database-security-best-practices/

https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/database-security-best-practices-you-should-know/

vt ka
- andmebaasibrauser
- andmebaasidraiver
- andmebaasi elutsükli haldus
- andmebaasihalduse süsteem, andmebaasihaldur
- andmebaasilink
- andmebaasimootor
- andmebaasipõhine
- andmebaasiserver
- andmebaasi tugevdamine
- andmebaasiülem
- andmebaasstandard
- andmekogu (1)
- andmekogu (2)
- andmepank
- hajus andmebaas, hajusbaas
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- lameandmebaas
- mitmemõõteline andmebaas
- ontoloogiline andmebaas
- operatiivandmebaas
- relatsioonandmebaas
- residentandmebaas, residentbaas
- virtuaalne privaatandmebaas

Toimub laadimine

database (1)

andmebaas

Õ: eksitav on andmebaasiks nimetada andmebaasi aluseks olevat andmebaasihaldurit (näiteks Oracle'it)

olemus
ettevõtete ja isikute infotöötluse ja -otsingu tarbeks vajalik struktureeritud ja hallatav andmete kogum koos ta halduse tarkvaraga, tavaliselt üks kõige tähtsamaid infovarasid;

ISO/IEC 2382:
rakendusvaldkondi toetav andmete kogum, mis on organiseeritud vastavalt mingile kontseptuaalsele struktuurile, mis kirjeldab nende andmete omadusi ja neile andmetele vastavate olemite vahelisi seoseid
= a collection of data organized according to a conceptual structure describing the characteristics of these data and the relationships among their corresponding entities, supporting application areas

ISO/IEC 24713:
arvutis hoitav struktureeritud andmekogum
= structured set of data held in a computer

database controller -- andmebaasikontroller
database design description -- andmebaasi lahenduse kirjeldus
database designer -- andmebaasi projekteerija
database detailed design description --
-- andmebaasi detaillahenduse kirjeldus
database environment -- andmebaasikeskkond
database language -- andmebaasikeel

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=xNJZYX6tpWU

http://www.databaseprimer.com/

http://www.inf.unibz.it/~nutt/Teaching/IDBs1011/idbs-slides.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Database

http://www.esp.org/db-fund.pdf

https://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_Databases

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_databases

turvalisus
https://en.wikipedia.org/wiki/Database_security

https://www.youtube.com/watch?v=yZBgiMSDNyM

http://resources.infosecinstitute.com/database-security/

https://www.linkedin.com/pulse/top-ten-database-security-threats-most-significant-risks-james-fisher

http://www.zdnet.com/article/the-top-ten-most-common-database-security-vulnerabilities/

https://mariadb.com/resources/blog/5-essential-practices-database-security

http://samples.jbpub.com/9781284056945/DBICHAP8.pdf

https://www.cs.uct.ac.za/mit_notes/database/pdfs/chp12.pdf

http://ce.sharif.edu/courses/94-95/1/ce734-1/resources/root/Books/Database%20Security%20-%20Chapter16.pdf

https://aircconline.com/ijist/V6N2/6216ijist18.pdf

https://www.imperva.com/blog/a-quick-start-introduction-to-database-security-an-operational-approach/

https://backendless.com/database-security-best-practices/

https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/database-security-best-practices-you-should-know/

vt ka
- andmebaasibrauser
- andmebaasidraiver
- andmebaasi elutsükli haldus
- andmebaasihalduse süsteem, andmebaasihaldur
- andmebaasilink
- andmebaasimootor
- andmebaasipõhine
- andmebaasiserver
- andmebaasi tugevdamine
- andmebaasiülem
- andmebaasstandard
- andmekogu (1)
- andmekogu (2)
- andmepank
- hajus andmebaas, hajusbaas
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- lameandmebaas
- mitmemõõteline andmebaas
- ontoloogiline andmebaas
- operatiivandmebaas
- relatsioonandmebaas
- residentandmebaas, residentbaas
- virtuaalne privaatandmebaas

Palun oodake...

Tõrge

database (1)

andmebaas

Õ: eksitav on andmebaasiks nimetada andmebaasi aluseks olevat andmebaasihaldurit (näiteks Oracle'it)

olemus
ettevõtete ja isikute infotöötluse ja -otsingu tarbeks vajalik struktureeritud ja hallatav andmete kogum koos ta halduse tarkvaraga, tavaliselt üks kõige tähtsamaid infovarasid;

ISO/IEC 2382:
rakendusvaldkondi toetav andmete kogum, mis on organiseeritud vastavalt mingile kontseptuaalsele struktuurile, mis kirjeldab nende andmete omadusi ja neile andmetele vastavate olemite vahelisi seoseid
= a collection of data organized according to a conceptual structure describing the characteristics of these data and the relationships among their corresponding entities, supporting application areas

ISO/IEC 24713:
arvutis hoitav struktureeritud andmekogum
= structured set of data held in a computer

database controller -- andmebaasikontroller
database design description -- andmebaasi lahenduse kirjeldus
database designer -- andmebaasi projekteerija
database detailed design description --
-- andmebaasi detaillahenduse kirjeldus
database environment -- andmebaasikeskkond
database language -- andmebaasikeel

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=xNJZYX6tpWU

http://www.databaseprimer.com/

http://www.inf.unibz.it/~nutt/Teaching/IDBs1011/idbs-slides.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Database

http://www.esp.org/db-fund.pdf

https://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_Databases

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_databases

turvalisus
https://en.wikipedia.org/wiki/Database_security

https://www.youtube.com/watch?v=yZBgiMSDNyM

http://resources.infosecinstitute.com/database-security/

https://www.linkedin.com/pulse/top-ten-database-security-threats-most-significant-risks-james-fisher

http://www.zdnet.com/article/the-top-ten-most-common-database-security-vulnerabilities/

https://mariadb.com/resources/blog/5-essential-practices-database-security

http://samples.jbpub.com/9781284056945/DBICHAP8.pdf

https://www.cs.uct.ac.za/mit_notes/database/pdfs/chp12.pdf

http://ce.sharif.edu/courses/94-95/1/ce734-1/resources/root/Books/Database%20Security%20-%20Chapter16.pdf

https://aircconline.com/ijist/V6N2/6216ijist18.pdf

https://www.imperva.com/blog/a-quick-start-introduction-to-database-security-an-operational-approach/

https://backendless.com/database-security-best-practices/

https://www.tripwire.com/state-of-security/featured/database-security-best-practices-you-should-know/

vt ka
- andmebaasibrauser
- andmebaasidraiver
- andmebaasi elutsükli haldus
- andmebaasihalduse süsteem, andmebaasihaldur
- andmebaasilink
- andmebaasimootor
- andmebaasipõhine
- andmebaasiserver
- andmebaasi tugevdamine
- andmebaasiülem
- andmebaasstandard
- andmekogu (1)
- andmekogu (2)
- andmepank
- hajus andmebaas, hajusbaas
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- lameandmebaas
- mitmemõõteline andmebaas
- ontoloogiline andmebaas
- operatiivandmebaas
- relatsioonandmebaas
- residentandmebaas, residentbaas
- virtuaalne privaatandmebaas

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!