database (2)

andmekogu (2)

olemus
avaliku teabe seadus, 51. ptk, §431 (1):
riigi, kohaliku omavalitsuse või
muu avalik-õigusliku isiku või
avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku
infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum,
mis asutatakse ja mida kasutatakse
seaduses, selle alusel antud õigusaktis või
rahvusvahelises lepingus sätestatud
ülesannete täitmiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv

in English
Public Information Act, chapter 51 §431 (1):
a structured body of data
processed within an information system
of the state, local government or other person in public law or person in private law performing public duties
which is established and used
for the performance of functions provided in
an Act, legislation issued on the basis thereof or an international agreement

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032022002/consolide

vt ka
- andmebaas
- andmekogu (1)
- andmekogude seadus
- andmepank

Toimub laadimine

database (2)

andmekogu (2)

olemus
avaliku teabe seadus, 51. ptk, §431 (1):
riigi, kohaliku omavalitsuse või
muu avalik-õigusliku isiku või
avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku
infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum,
mis asutatakse ja mida kasutatakse
seaduses, selle alusel antud õigusaktis või
rahvusvahelises lepingus sätestatud
ülesannete täitmiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv

in English
Public Information Act, chapter 51 §431 (1):
a structured body of data
processed within an information system
of the state, local government or other person in public law or person in private law performing public duties
which is established and used
for the performance of functions provided in
an Act, legislation issued on the basis thereof or an international agreement

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032022002/consolide

vt ka
- andmebaas
- andmekogu (1)
- andmekogude seadus
- andmepank

Palun oodake...

Tõrge

database (2)

andmekogu (2)

olemus
avaliku teabe seadus, 51. ptk, §431 (1):
riigi, kohaliku omavalitsuse või
muu avalik-õigusliku isiku või
avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku
infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum,
mis asutatakse ja mida kasutatakse
seaduses, selle alusel antud õigusaktis või
rahvusvahelises lepingus sätestatud
ülesannete täitmiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv

in English
Public Information Act, chapter 51 §431 (1):
a structured body of data
processed within an information system
of the state, local government or other person in public law or person in private law performing public duties
which is established and used
for the performance of functions provided in
an Act, legislation issued on the basis thereof or an international agreement

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032022002/consolide

vt ka
- andmebaas
- andmekogu (1)
- andmekogude seadus
- andmepank

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!