digital resource*

digiressurss

olemus
ISO/IEC 2382-36:
suvalist tüüpi ressurss, mida saab saata infotehnolooogiasüsteemi kaudu või mille poole saab pöörduda selle kaudu
Märkus 1. Digiressursile võib viidata ühetähenduslik ja stabiilne identifikaator mingis tunnustatud identifitseerimissüsteemis (näiteks ISBN, ISAN, UPC/EAN, URI).
= any type of resource that can be transmitted over and/or accessed via an information technology system
Note. A digital resource can be referenced via an unambiguous and stable identifier in a recognized identification system (e.g. ISBN, ISAN, UPC/EAN, URI).

Toimub laadimine

digital resource*

digiressurss

olemus
ISO/IEC 2382-36:
suvalist tüüpi ressurss, mida saab saata infotehnolooogiasüsteemi kaudu või mille poole saab pöörduda selle kaudu
Märkus 1. Digiressursile võib viidata ühetähenduslik ja stabiilne identifikaator mingis tunnustatud identifitseerimissüsteemis (näiteks ISBN, ISAN, UPC/EAN, URI).
= any type of resource that can be transmitted over and/or accessed via an information technology system
Note. A digital resource can be referenced via an unambiguous and stable identifier in a recognized identification system (e.g. ISBN, ISAN, UPC/EAN, URI).

Palun oodake...

Tõrge

digital resource*

digiressurss

olemus
ISO/IEC 2382-36:
suvalist tüüpi ressurss, mida saab saata infotehnolooogiasüsteemi kaudu või mille poole saab pöörduda selle kaudu
Märkus 1. Digiressursile võib viidata ühetähenduslik ja stabiilne identifikaator mingis tunnustatud identifitseerimissüsteemis (näiteks ISBN, ISAN, UPC/EAN, URI).
= any type of resource that can be transmitted over and/or accessed via an information technology system
Note. A digital resource can be referenced via an unambiguous and stable identifier in a recognized identification system (e.g. ISBN, ISAN, UPC/EAN, URI).

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!