DOI system

DOI-süsteem, DOI

( = digital object identifier system,
"digitaalobjektide identifikaatorisüsteem")

olemus
igasugust tüüpi objektide
püsiva ühese identifitseerimise standardne taristu
=
a technical and social infrastructure for the registration and use of persistent interoperable identifiers

ülevaateid
https://www.slideserve.com/Patman/origins-of-the-doi-system-current-position-of-doi-system-activities-persistence-actionable-identification-interoperabil

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.107.157&rep=rep1&type=pdf

veebisait
www.doi.org

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26324:ed-1:v1:en

vt ka
- objekti digitaalidentifikaator

Toimub laadimine

DOI system

DOI-süsteem, DOI

( = digital object identifier system,
"digitaalobjektide identifikaatorisüsteem")

olemus
igasugust tüüpi objektide
püsiva ühese identifitseerimise standardne taristu
=
a technical and social infrastructure for the registration and use of persistent interoperable identifiers

ülevaateid
https://www.slideserve.com/Patman/origins-of-the-doi-system-current-position-of-doi-system-activities-persistence-actionable-identification-interoperabil

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.107.157&rep=rep1&type=pdf

veebisait
www.doi.org

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26324:ed-1:v1:en

vt ka
- objekti digitaalidentifikaator

Palun oodake...

Tõrge

DOI system

DOI-süsteem, DOI

( = digital object identifier system,
"digitaalobjektide identifikaatorisüsteem")

olemus
igasugust tüüpi objektide
püsiva ühese identifitseerimise standardne taristu
=
a technical and social infrastructure for the registration and use of persistent interoperable identifiers

ülevaateid
https://www.slideserve.com/Patman/origins-of-the-doi-system-current-position-of-doi-system-activities-persistence-actionable-identification-interoperabil

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.107.157&rep=rep1&type=pdf

veebisait
www.doi.org

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26324:ed-1:v1:en

vt ka
- objekti digitaalidentifikaator

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!