dependency

sõltuvus (1)

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
olemiseos või atribuudiseos, mis näitab, et ühe olemi või atribuudi olemasolu pakub huvi ainult siis, kui eksisteerib vastavalt teine olem või atribuut
= an entity relationship or an attribute relationship which denotes that the existence of one entity or attribute is of interest only if another entity or attribute, respectively, exists

ISO/IEC15408, CC:
selline seos komponentide vahel, mille puhul
mingi sõltuval komponendil põhineva nõude sisaldumisel
kaitseprofiilis, turvasihis või paketis
peab normaaljuhul seal sisalduma nõue, mis põhineb
sellel komponendil, millest sõltutakse
= relationship between components such that if a requirement based on the depending component is included in a protection profile (PP), security target (ST) or package, a requirement based on the component that is depended upon must normally also be included in the PP, ST or package

https://en.wikipedia.org/wiki/Coupling_(computer_programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_dependency
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_(UML)
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_dependency
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency

https://www.projectengineer.net/types-of-task-dependencies/

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/mapping-technical-dependencies.pdf

https://cs.uwaterloo.ca/~tozsu/courses/CS338/lectures/13%20Dependencies.pdf

https://www.cc.gatech.edu/~beki/t1.pdf

vt ka
- mõlemsõltuvus
- ristsõltuvus
- sõltuvusskeem

Toimub laadimine

dependency

sõltuvus (1)

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
olemiseos või atribuudiseos, mis näitab, et ühe olemi või atribuudi olemasolu pakub huvi ainult siis, kui eksisteerib vastavalt teine olem või atribuut
= an entity relationship or an attribute relationship which denotes that the existence of one entity or attribute is of interest only if another entity or attribute, respectively, exists

ISO/IEC15408, CC:
selline seos komponentide vahel, mille puhul
mingi sõltuval komponendil põhineva nõude sisaldumisel
kaitseprofiilis, turvasihis või paketis
peab normaaljuhul seal sisalduma nõue, mis põhineb
sellel komponendil, millest sõltutakse
= relationship between components such that if a requirement based on the depending component is included in a protection profile (PP), security target (ST) or package, a requirement based on the component that is depended upon must normally also be included in the PP, ST or package

https://en.wikipedia.org/wiki/Coupling_(computer_programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_dependency
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_(UML)
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_dependency
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency

https://www.projectengineer.net/types-of-task-dependencies/

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/mapping-technical-dependencies.pdf

https://cs.uwaterloo.ca/~tozsu/courses/CS338/lectures/13%20Dependencies.pdf

https://www.cc.gatech.edu/~beki/t1.pdf

vt ka
- mõlemsõltuvus
- ristsõltuvus
- sõltuvusskeem

Palun oodake...

Tõrge

dependency

sõltuvus (1)

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382:
olemiseos või atribuudiseos, mis näitab, et ühe olemi või atribuudi olemasolu pakub huvi ainult siis, kui eksisteerib vastavalt teine olem või atribuut
= an entity relationship or an attribute relationship which denotes that the existence of one entity or attribute is of interest only if another entity or attribute, respectively, exists

ISO/IEC15408, CC:
selline seos komponentide vahel, mille puhul
mingi sõltuval komponendil põhineva nõude sisaldumisel
kaitseprofiilis, turvasihis või paketis
peab normaaljuhul seal sisalduma nõue, mis põhineb
sellel komponendil, millest sõltutakse
= relationship between components such that if a requirement based on the depending component is included in a protection profile (PP), security target (ST) or package, a requirement based on the component that is depended upon must normally also be included in the PP, ST or package

https://en.wikipedia.org/wiki/Coupling_(computer_programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_dependency
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_(UML)
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_dependency
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency

https://www.projectengineer.net/types-of-task-dependencies/

https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/mapping-technical-dependencies.pdf

https://cs.uwaterloo.ca/~tozsu/courses/CS338/lectures/13%20Dependencies.pdf

https://www.cc.gatech.edu/~beki/t1.pdf

vt ka
- mõlemsõltuvus
- ristsõltuvus
- sõltuvusskeem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!