data protection (1)

andmekaitse

Õ: (i) selle termini kasutamine infoturbe tähenduses on väär: organisatsioon rakendab infoturvet eelkõige oma sisemistel eesmärkidel ja tal võivad andmekaitsealased eesmärgid isegi puududa
(ii) andmekaitse on spetsiifiline valdkond, peamiselt juriidiline, seega mitte andmete turve infoturbe osana
(iii) "andmeturve" jms standardivälised moodustised hägustavad piiri kahe selgesti eri valdkonna ja kahe rahvusvaheliste standardite ja õigusaktidega määratletud eri mõistesüsteemi vahel

olemus
arvutites või muul viisil talletatavatele andmetele juurdepääsu reguleeriv õigusnorm ja selle rakendamine;
on eri maades erinev, kuid on enamasti suunatud
eelkõige teabe privaatsusele ja isikuandmete kaitsele;
andmekaitse tagamise üks vahendeid on ka infoturve

ISO 5127:
õiguslikud, halduslikud, tehnilised ja füüsilised abinõud,
millega vältida lubamatu juurdepääs andmetele ja
nende lubamatu kasutamine
= legal, administrative, technical or physical measures taken to avoid unauthorized access to and use of data


ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
sobivate halduslike, tehniliste või füüsiliste vahendite rakendamine andmete kaitseks nende lubamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, modifitseerimise või hävitamise eest
= implementation of appropriate administrative, technical or physical means to guard against unauthorized intentional or accidental disclosure, modification, or destruction of data

ülevaateid
https://blogs.upm.es/sse/2016/11/01/privacy-vs-data-protection-vs-information-security/

https://www.techopedia.com/definition/29406/data-protection

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-09/Part%201%20-%20Data%20Protection%2C%20Explained.pdf

https://edri.org/files/paper06_datap.pdf

https://www.bc.net/sites/www.bc.net/files/bcnet/NewsEvents/ConferenceArchives/2016Slides/Tuesday-Day1/2016-Conference-Data-Privacy-And-Sovereignty-V001.pdf

https://www.whitecase.com/publications/article/gdpr-handbook-unlocking-eu-general-data-protection-regulation

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_privacy

https://cloudian.com/guides/data-protection/data-protection-and-privacy-7-ways-to-protect-user-data/

https://mssit.com.au/wp-content/uploads/2018/06/Technologys-roled-in-data-protection-Whitepaper.pdf

https://www.echr.coe.int/documents/handbook_data_protection_eng.pdf

vt ka
- ajatundlik teave
- Andmekaitse Inspektsioon
- artikkel 12
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- Euroopa Andmekaitseinspektor
- intellektuaalomand
- isikuandmete kaitse seadus
- isiku eriandmed
- teabe privaatsus
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed
- tundlik teave

Toimub laadimine

data protection (1)

andmekaitse

Õ: (i) selle termini kasutamine infoturbe tähenduses on väär: organisatsioon rakendab infoturvet eelkõige oma sisemistel eesmärkidel ja tal võivad andmekaitsealased eesmärgid isegi puududa
(ii) andmekaitse on spetsiifiline valdkond, peamiselt juriidiline, seega mitte andmete turve infoturbe osana
(iii) "andmeturve" jms standardivälised moodustised hägustavad piiri kahe selgesti eri valdkonna ja kahe rahvusvaheliste standardite ja õigusaktidega määratletud eri mõistesüsteemi vahel

olemus
arvutites või muul viisil talletatavatele andmetele juurdepääsu reguleeriv õigusnorm ja selle rakendamine;
on eri maades erinev, kuid on enamasti suunatud
eelkõige teabe privaatsusele ja isikuandmete kaitsele;
andmekaitse tagamise üks vahendeid on ka infoturve

ISO 5127:
õiguslikud, halduslikud, tehnilised ja füüsilised abinõud,
millega vältida lubamatu juurdepääs andmetele ja
nende lubamatu kasutamine
= legal, administrative, technical or physical measures taken to avoid unauthorized access to and use of data


ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
sobivate halduslike, tehniliste või füüsiliste vahendite rakendamine andmete kaitseks nende lubamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, modifitseerimise või hävitamise eest
= implementation of appropriate administrative, technical or physical means to guard against unauthorized intentional or accidental disclosure, modification, or destruction of data

ülevaateid
https://blogs.upm.es/sse/2016/11/01/privacy-vs-data-protection-vs-information-security/

https://www.techopedia.com/definition/29406/data-protection

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-09/Part%201%20-%20Data%20Protection%2C%20Explained.pdf

https://edri.org/files/paper06_datap.pdf

https://www.bc.net/sites/www.bc.net/files/bcnet/NewsEvents/ConferenceArchives/2016Slides/Tuesday-Day1/2016-Conference-Data-Privacy-And-Sovereignty-V001.pdf

https://www.whitecase.com/publications/article/gdpr-handbook-unlocking-eu-general-data-protection-regulation

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_privacy

https://cloudian.com/guides/data-protection/data-protection-and-privacy-7-ways-to-protect-user-data/

https://mssit.com.au/wp-content/uploads/2018/06/Technologys-roled-in-data-protection-Whitepaper.pdf

https://www.echr.coe.int/documents/handbook_data_protection_eng.pdf

vt ka
- ajatundlik teave
- Andmekaitse Inspektsioon
- artikkel 12
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- Euroopa Andmekaitseinspektor
- intellektuaalomand
- isikuandmete kaitse seadus
- isiku eriandmed
- teabe privaatsus
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed
- tundlik teave

Palun oodake...

Tõrge

data protection (1)

andmekaitse

Õ: (i) selle termini kasutamine infoturbe tähenduses on väär: organisatsioon rakendab infoturvet eelkõige oma sisemistel eesmärkidel ja tal võivad andmekaitsealased eesmärgid isegi puududa
(ii) andmekaitse on spetsiifiline valdkond, peamiselt juriidiline, seega mitte andmete turve infoturbe osana
(iii) "andmeturve" jms standardivälised moodustised hägustavad piiri kahe selgesti eri valdkonna ja kahe rahvusvaheliste standardite ja õigusaktidega määratletud eri mõistesüsteemi vahel

olemus
arvutites või muul viisil talletatavatele andmetele juurdepääsu reguleeriv õigusnorm ja selle rakendamine;
on eri maades erinev, kuid on enamasti suunatud
eelkõige teabe privaatsusele ja isikuandmete kaitsele;
andmekaitse tagamise üks vahendeid on ka infoturve

ISO 5127:
õiguslikud, halduslikud, tehnilised ja füüsilised abinõud,
millega vältida lubamatu juurdepääs andmetele ja
nende lubamatu kasutamine
= legal, administrative, technical or physical measures taken to avoid unauthorized access to and use of data


ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
sobivate halduslike, tehniliste või füüsiliste vahendite rakendamine andmete kaitseks nende lubamatu sihiliku või juhusliku avalikustamise, modifitseerimise või hävitamise eest
= implementation of appropriate administrative, technical or physical means to guard against unauthorized intentional or accidental disclosure, modification, or destruction of data

ülevaateid
https://blogs.upm.es/sse/2016/11/01/privacy-vs-data-protection-vs-information-security/

https://www.techopedia.com/definition/29406/data-protection

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-09/Part%201%20-%20Data%20Protection%2C%20Explained.pdf

https://edri.org/files/paper06_datap.pdf

https://www.bc.net/sites/www.bc.net/files/bcnet/NewsEvents/ConferenceArchives/2016Slides/Tuesday-Day1/2016-Conference-Data-Privacy-And-Sovereignty-V001.pdf

https://www.whitecase.com/publications/article/gdpr-handbook-unlocking-eu-general-data-protection-regulation

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_privacy

https://cloudian.com/guides/data-protection/data-protection-and-privacy-7-ways-to-protect-user-data/

https://mssit.com.au/wp-content/uploads/2018/06/Technologys-roled-in-data-protection-Whitepaper.pdf

https://www.echr.coe.int/documents/handbook_data_protection_eng.pdf

vt ka
- ajatundlik teave
- Andmekaitse Inspektsioon
- artikkel 12
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- Euroopa Andmekaitseinspektor
- intellektuaalomand
- isikuandmete kaitse seadus
- isiku eriandmed
- teabe privaatsus
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed
- tundlik teave

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!