AKIT
English Eesti

sensitive information

tundlik teave

olemus
teave, mille konfidentsiaalsuse või tervikluse rikkumine tekitab kahju organisatsioonile või üksikisikule

ISO 22300: teave, mida tuleb kaitsta volitamata paljastamise eest ainult võimaliku kahjuliku toime tõttu organisatsioonile, riigi julgeolekule või ühiskonna ohutusele

ISO/IEC 2382: teave, mida vastavalt pädeva võimu otsusele tuleb kaitsta:
- ta avalikustamine, muutmine, hävimine või kadu põhjustaksid kellegi või millegi tunduva kahjustuse

näiteid
https://help.unc.edu/help/examples-of-sensitive-information/

https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/section/other/recycling-sustainability/CONFIDENTIAL%20document%20list.pdf

https://termsfeed.com/blog/personal-vs-sensitive-information/

https://oma.od.nih.gov/DMS/Documents/Privacy/Guide%20for%20Handling%20Sensitive%20Information%20at%20NIH.pdf

vt ka
- ajatundlik teave
- tundlikud andmed
- tundlikud isikuandmed