standing data

püsiandmed

olemus
suhteliselt muutumatud tugiandmed,
näiteks pangakontode numbrid
vastandina dünaamilisematele hetkeandmetele,
näiteks kontoseisudele

ISO 5127:
andmed, mis esitavad
teatud rekurrentsete protsesside
püsialuseks olevate andmeobjektide sisuaspekte
ning mida saab
mitmesugustes operatsioonides korduvalt kasutada
ja mis seega on pikemat aega stabiilsed
=
data that represent content features of their data objects which are the lasting base for certain recurrent processes, can be repeatedly used in a variety of operations and so remain stable for a longer time

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/standing-data

https://payrollheaven.com/define/standing-data/

Toimub laadimine

standing data

püsiandmed

olemus
suhteliselt muutumatud tugiandmed,
näiteks pangakontode numbrid
vastandina dünaamilisematele hetkeandmetele,
näiteks kontoseisudele

ISO 5127:
andmed, mis esitavad
teatud rekurrentsete protsesside
püsialuseks olevate andmeobjektide sisuaspekte
ning mida saab
mitmesugustes operatsioonides korduvalt kasutada
ja mis seega on pikemat aega stabiilsed
=
data that represent content features of their data objects which are the lasting base for certain recurrent processes, can be repeatedly used in a variety of operations and so remain stable for a longer time

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/standing-data

https://payrollheaven.com/define/standing-data/

Palun oodake...

Tõrge

standing data

püsiandmed

olemus
suhteliselt muutumatud tugiandmed,
näiteks pangakontode numbrid
vastandina dünaamilisematele hetkeandmetele,
näiteks kontoseisudele

ISO 5127:
andmed, mis esitavad
teatud rekurrentsete protsesside
püsialuseks olevate andmeobjektide sisuaspekte
ning mida saab
mitmesugustes operatsioonides korduvalt kasutada
ja mis seega on pikemat aega stabiilsed
=
data that represent content features of their data objects which are the lasting base for certain recurrent processes, can be repeatedly used in a variety of operations and so remain stable for a longer time

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/standing-data

https://payrollheaven.com/define/standing-data/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!