smart contract

nutileping; lepingumonitor

Õ: kohati on mõlemas tähenduses naiivselt ainuvastena
käibel nutileping või hinnanguline "tark leping"

olemus
(a) nutileping
liik lepingute korralduse protokolle,
põhineb plokiaheltehnoloogial

Wiktionary:
(technology, cryptocurrencies) a software protocol that is capable of automatically enforcing terms agreed upon in a contract

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract

http://www.chainfrog.com/wp-content/uploads/2017/08/smart-contracts.pdf

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

https://cointelegraph.com/explained/smart-contracts-explained

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html

https://amycastor.com/2023/08/03/crypto-collapse-terra-judge-repudiates-ripple-finding-razzlekhan-cops-a-plea-binances-fdusd-stablecoin-coindesk-sold-smart-contracts-still-stupid/

(b) lepingumonitor
lepinguprotokolli teostav arvestusraamatu kirje:
- väljendab ja järgib kasutajatevahelist lepingut
- sisaldab predikaadina esitatud tingimused
- sisaldab programmjuhised arvestusraamatu sisu muutmiseks

= a ledger record containing smart contract data

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.2/smartcontract/smartcontract.html

Toimub laadimine

smart contract

nutileping; lepingumonitor

Õ: kohati on mõlemas tähenduses naiivselt ainuvastena
käibel nutileping või hinnanguline "tark leping"

olemus
(a) nutileping
liik lepingute korralduse protokolle,
põhineb plokiaheltehnoloogial

Wiktionary:
(technology, cryptocurrencies) a software protocol that is capable of automatically enforcing terms agreed upon in a contract

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract

http://www.chainfrog.com/wp-content/uploads/2017/08/smart-contracts.pdf

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

https://cointelegraph.com/explained/smart-contracts-explained

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html

https://amycastor.com/2023/08/03/crypto-collapse-terra-judge-repudiates-ripple-finding-razzlekhan-cops-a-plea-binances-fdusd-stablecoin-coindesk-sold-smart-contracts-still-stupid/

(b) lepingumonitor
lepinguprotokolli teostav arvestusraamatu kirje:
- väljendab ja järgib kasutajatevahelist lepingut
- sisaldab predikaadina esitatud tingimused
- sisaldab programmjuhised arvestusraamatu sisu muutmiseks

= a ledger record containing smart contract data

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.2/smartcontract/smartcontract.html

Palun oodake...

Tõrge

smart contract

nutileping; lepingumonitor

Õ: kohati on mõlemas tähenduses naiivselt ainuvastena
käibel nutileping või hinnanguline "tark leping"

olemus
(a) nutileping
liik lepingute korralduse protokolle,
põhineb plokiaheltehnoloogial

Wiktionary:
(technology, cryptocurrencies) a software protocol that is capable of automatically enforcing terms agreed upon in a contract

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract

http://www.chainfrog.com/wp-content/uploads/2017/08/smart-contracts.pdf

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

https://cointelegraph.com/explained/smart-contracts-explained

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html

https://amycastor.com/2023/08/03/crypto-collapse-terra-judge-repudiates-ripple-finding-razzlekhan-cops-a-plea-binances-fdusd-stablecoin-coindesk-sold-smart-contracts-still-stupid/

(b) lepingumonitor
lepinguprotokolli teostav arvestusraamatu kirje:
- väljendab ja järgib kasutajatevahelist lepingut
- sisaldab predikaadina esitatud tingimused
- sisaldab programmjuhised arvestusraamatu sisu muutmiseks

= a ledger record containing smart contract data

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.2/smartcontract/smartcontract.html

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!