AKIT
English Eesti

sample tag (1)

näidisesilt

olemus
väljastusnäidise silt "samp" HTML-keeles

täpsemalt
https://www.w3schools.com/tags/tag_samp.asp