stress testing

pingustestimine, piirtestimine

ISO/IEC/IEEE 24765:
liik soorituse tõhususe testimist,
mis tehakse testimisobjekti käitumise hindamiseks
eeldatavaid või spetsifitseeritud suutvusnõudeid ületavatel koormustingimustel või spetsifitseeritud miinimumnõuetest väiksemate ressurssidega
= type of performance efficiency testing conducted to evaluate a test item's behavior under conditions of loading above anticipated or specified capacity requirements, or of resource availability below minimum specified requirements

ISO/IEC 2382, stress test:
test, milles teatavaid töötingimusi varieeritakse piirtingimuste ümber, et avastada võimalikke rikkeid või nende asukohti.
= test in which certain operating conditions are varied about their rated values in order to detect or to locate potential faults

ülevaateid
https://www.blazemeter.com/blog/performance-testing-vs-load-testing-vs-stress-testing

https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_testing

https://www.softwaretestinghelp.com/stress-testing/

https://dzone.com/articles/everything-you-need-to-know-about-stress-testing-y

Toimub laadimine

stress testing

pingustestimine, piirtestimine

ISO/IEC/IEEE 24765:
liik soorituse tõhususe testimist,
mis tehakse testimisobjekti käitumise hindamiseks
eeldatavaid või spetsifitseeritud suutvusnõudeid ületavatel koormustingimustel või spetsifitseeritud miinimumnõuetest väiksemate ressurssidega
= type of performance efficiency testing conducted to evaluate a test item's behavior under conditions of loading above anticipated or specified capacity requirements, or of resource availability below minimum specified requirements

ISO/IEC 2382, stress test:
test, milles teatavaid töötingimusi varieeritakse piirtingimuste ümber, et avastada võimalikke rikkeid või nende asukohti.
= test in which certain operating conditions are varied about their rated values in order to detect or to locate potential faults

ülevaateid
https://www.blazemeter.com/blog/performance-testing-vs-load-testing-vs-stress-testing

https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_testing

https://www.softwaretestinghelp.com/stress-testing/

https://dzone.com/articles/everything-you-need-to-know-about-stress-testing-y

Palun oodake...

Tõrge

stress testing

pingustestimine, piirtestimine

ISO/IEC/IEEE 24765:
liik soorituse tõhususe testimist,
mis tehakse testimisobjekti käitumise hindamiseks
eeldatavaid või spetsifitseeritud suutvusnõudeid ületavatel koormustingimustel või spetsifitseeritud miinimumnõuetest väiksemate ressurssidega
= type of performance efficiency testing conducted to evaluate a test item's behavior under conditions of loading above anticipated or specified capacity requirements, or of resource availability below minimum specified requirements

ISO/IEC 2382, stress test:
test, milles teatavaid töötingimusi varieeritakse piirtingimuste ümber, et avastada võimalikke rikkeid või nende asukohti.
= test in which certain operating conditions are varied about their rated values in order to detect or to locate potential faults

ülevaateid
https://www.blazemeter.com/blog/performance-testing-vs-load-testing-vs-stress-testing

https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_testing

https://www.softwaretestinghelp.com/stress-testing/

https://dzone.com/articles/everything-you-need-to-know-about-stress-testing-y

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!